Undersökning och diagnostisering av reaktiv artrit

​Reaktiv artrit kan diagnostiseras om ledbesvären föregås av en typisk utlösande infektion, t.ex. diarré eller en könssjukdom.

​Med en avföringskultur kan bakterien som orsakat diarrén fångas upp och ett PCR-test kan påvisa klamydia i urin.

Ibland ger dock den föregående infektionen lindriga symtom eller är till och med symtomfri. Då kan den eventuella utlösande infektionen verifieras med hjälp av antikroppar som mäts i blodet. HLAB27-faktorn har inte samma samband med sjuklighet som vid ankyloserande spondylit, men förekomsten av den verkar vara förknippad med ett allvarligare och längre sjukdomsförlopp.

Röntgen av lederna behövs inte i de tidiga stadierna av sjukdomen, men en ultraljudsundersökning kan hjälpa läkaren att bekräfta förekomsten av ledinflammation. Om symtomet är svår inflammatorisk smärta i ländryggen kan en magnetundersökning vara användbar för att upptäcka inflammation i sakroiliakalederna.

Uppdaterad  11.1.2023

Kyllä