Behandling av psoriasisartrit

Syftet med läkemedelsbehandling och fysioterapi är att minska psoriasisartritens aktivitetsgrad så mycket som möjligt. Det finns lokala och systemiska alternativ för läkemedelsbehandlingen.

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen av psoriasisartrit är att stoppa inflammationen i kroppen och uppnå remission, dvs. symtomfrihet eller så lite sjukdomsaktivitet som möjligt. Om symtomen är lindriga kan behandlingen inledas med antiinflammatoriska läkemedel.

Vid psoriasis är det den övergripande bedömningen av sjukdomen som avgör behandlingen. Därför behandlas psoriasisartrit ofta tillsammans med den behandlande hudläkaren och reumatologen. Träning och vid behov även fysioterapi spelar en viktig roll i behandlingen av ledvärk och för att upprätthålla arbets- och funktionsförmåga.

Läkemedelsbehandling

Vid svullna leder kan kortison användas eftersom det är det snabbaste sättet att lindra ledinflammation. Om det antiinflammatoriska läkemedlet inte är tillräckligt effektivt börjar man vanligen med metotrexat som ett antireumatiskt läkemedel, som tas en gång i veckan på samma veckodag. Om metotrexat eller ett annat syntetiskt antireumatiskt läkemedel inte är tillräckligt effektivt inom sex månader kan en övergång till biologiska läkemedel övervägas. I vissa situationer kan även apremilast som tas via munnen användas.

De mest använda biologiska läkemedlen för behandling av psoriasisartrit är TNFα-hämmare. Andra biologiska läkemedel som minskar inflammationen i kroppen och som kan användas för att behandla psoriasisartrit är sekukinumab, som minskar effekterna av interleukin 17 (IL-17), ustekinumab, som minskar effekterna av interleukin 12 (IL-12) och interleukin 23 (IL-23), och abatacept, som minskar aktiveringen av T-celler. JAK-hämmare kan också användas för att behandla psoriasisartrit.

Uppdaterad  11.1.2023

Kyllä