Behandling av ankyloserande spondylit

Symtomhanteringen för personer med ankyloserande spondylit består av läkemedelsbehandling, behandling och förebyggande av andra sjukdomar samt mångsidig motion.

Läkemedelsbehandling

Läkemedelsbehandlingen syftar till att lindra patientens symtom och eliminera kliniska manifestationer av sjukdomen, t.ex. ledinflammation. För närvarande uppskattar man att mer än 30 procent av personer med ankyloserande spondylit behöver regelbunden reumatismmedicinering.

Läkemedelsbehandlingen bygger på antiinflammatoriska läkemedel. Reumatismmedicinering sätts in om symtomen inte avtar med antiinflammatoriska läkemedel inom några veckor, om patienten har långvarig irit eller ledinflammationer. Vanligtvis används sulfasalazin eller metotrexat. Om en inflammation med besvärliga symtom kvarstår trots medicinering kan man påbörja en biologisk reumatismmedicinering parallellt.

Behandling av andra sjukdomar

Alla infektioner måste behandlas noggrant, eftersom de kan aktivera reumatisk inflammation. Tänderna ska vara i gott skick och eventuella urinvägsinfektioner och könssjukdomar ska behandlas noggrant.

Om patienten till exempel har en inflammatorisk tarmsjukdom eller psoriasis på huden bestäms behandlingslinjen tillsammans med en gastroenterolog eller hudläkare.

Egenvård

Aktiv och regelbunden motion är ryggraden i egenvården av ankyloserande spondylit. En fysioterapeut kan ge vägledning för motion och träning på egen hand. Träning på egen hand och motion syftar till att upprätthålla en god rörlighet och hållning i ryggraden och andra leder. Träning av muskelstyrka och uthållighet är viktigt för funktionsförmågan. Övervikt bör undvikas och det är viktigt att inte röka.

Uppdaterad  11.1.2023

Kyllä