Barnreumatism

Behandlingen av reumatism hos barn syftar till att minska symtomen på sjukdomen. Barnreumatism behandlas ofta med samma antireumatiska läkemedel som vuxna får.

Juvenil idiopatisk artrit (JIA) delas in i sju undergrupper. Barnreumatism har debuterat före 16 års ålder. Unga patienter flyttas över till reumatologiska enheten för vuxna vid cirka 16 års ålder, med individuell variation.

Barnreumatism är en ledinflammation som drabbar barn under 16 års ålder, pågår i längre än sex veckor och har en okänd sjukdomsorsak. Tack vare en effektiv läkemedelsbehandling kan patienter med barnreumatism i allmänhet bibehålla sin normala funktionsförmåga. Unga patienter flyttas över till reumatologiska enheten för vuxna vid cirka 16 års ålder.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä