Vanliga frågor

Här är svar på vanliga frågor

​​​​​​​Vågar jag motionera då jag har reuma?​

Aktiv motion är en viktig del av egenvården vid reumatiska sjukdomar. Genom motion kan man förebygga att lederna stelnar och upprätthålla deras funktionsförmåga och rörlighet. Då du motionerar är det bra om du tar den reumatiska sjukdomens inflammationsskede i beaktande: då inflammationen är aktiv ska du koncentrera sig på att upprätthålla rörligheten och då symptomen är lindrigare kan du öka motionens belastningsnivå och mångsidighet. Det är viktigt att öka motionens belastningsnivå gradvis och ta sina egna gränser i beaktande.

Kan jag behandla min reumatiska sjukdom med diet?​

Vid sidan av den läkemedelsbehandling som läkaren har ordinerat är en hälsosam och mångsidig diet är en viktig del av egenvården. Det väsentliga är dieten som en helhet. Enskilda livsmedel gör inte dieten hälsosam eller ohälsosam då det gäller reuma. Man har i undersökningar kunnat observera att den s.k. Medelhavsdieten kan lindra smärtan något hos patienter med ledgångsreumatism.

Kan jag använda hälsokostprodukter?

Diskutera med din egen läkare eller skötare för att försäkra dig om vilka produkter du tryggt kan använda i kombination med din läkemedelsbehandling.

Är det tryggt att använda omega-3-kapslar?

Det är tryggt att använda omega-3-kapslar. Fiskoljeprodukter kan påverka blodets koagulering. Därför ska du meddela behandlande läkare om eventuell användning. Detta är speciellt viktigt vid planeraring av operationer.

Hur får jag träffa en näringsterapeut?

En läkare på din vårdande enhet eller din egenläkare på hälsocentralen kan vid behov remittera dig till en näringsterapeut.

Behöver jag D-vitamin och kalcium i tablettform?

Det är bra att se till att kosten är mångsidig. Intaget av kalcium och D-vitamin via kosten bör vara tillräckligt. Om du misstänker att din diet inte är tillräcklig kan du be om anvisningar vid din egen vårdenhet.

Jag använder ett antireumatiskt läkemedel och har fått ett nytt hudutslag. Vad ska jag göra?

Boka tid till din egen hälsocentral. Du ska visa upp ditt hudutslag för en sakkunnig person.

Ska man göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen om det finns en skada på huden?

Om det är fråga om en ytlig hudskada utan tecken på inflammation behöver man inte göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen. I oklara fall ska du visa upp hudskadan på din egen hälsocentral.

Har jag nytta av att sluta röka?

Rökning ökar betydligt risken för att insjukna i ledgångsreumatism. Ledgångsreumatism kan vara svårare att behandla hos patienter som röker, eftersom läkemedlens effekt påverkas negativt av rökning. Att sluta röka kan avhjälpa Raynauds fenomen som förekommer i samband med vissa reumatiska sjukdomar.

Då du slutar röka kan det hända att ditt smak- och luktsinne blir skarpare och kvaliteten på sin sömn bättre.

Läs mer om att sluta röka.

Rökning och läkemedelsbehandling

Eftersom rökning till exempel ökar utsöndringen av läkemedel och försvagar deras effekt kan rökning öka behovet för läkemedel.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Både reumatiska sjukdomar och rökning utgör självständiga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. Genom att sluta röka kan du minska din risk för att insjukna i kranskärlssjukdom.

Varför ska jag gå på uppföljningsprover (tidigare: säkerhetsprover) i samband med läkemedelsbehandlingen, eftersom inget speciellt någonsin har framkommit i proverna?

Regelbundna uppföljningsprover är nödvändiga vid läkemedelsbehandling mot reuma. Någon ytterligare faktor kan leda till förändringar i blodvärdena trots att inget speciellt någonsin tidigare har framkommit i proverna.

Uppföljningsproverna fanns inte i datasystemet då jag besökte laboratoriet. Jag ödslade tid på detta i onödan. Vad ska jag göra nu?

Uppföljningsproverna i samband med läkemedelsbehandling tas på hälsocentralen. Patienten ska själv informera sin hälsocentral om uppföljningsproverna. Då registrerar hälsocentralskötaren remisserna i datasystemet. Samtidigt är det bra att komma överens med hälsocentralen om hur resultaten meddelas. Provresultaten tolkas i första hand vid din egen hälsocentral. Även förändringar i uppföljningsproverna ska meddelas till hälsocentralen, eftersom informationen inte delges direkt från reumapolikliniken. Vid behov får du instruktioner för uppföljningsprover från din reumapoliklinik.

Ska jag ta laboratorieprover före mottagningen trots att uppföljningsprover har tagits för en månad sedan? Räcker det inte med uppföljningsproverna?

Inför läkarmottagning på reumapolikliniken tas laboratorieprover som i allmänhet är mer omfattande än uppföljningsprover. Om samtliga prover som har planerats inför läkarmottagningen redan har tagits tidigast en månad före mottagningen, behövs inte nya prover. Efter att läkemedelsbehandling har inletts tas uppföljningsprover i allmänhet med 3-6 veckors mellanrum i 3 månaders tid. Därefter tas de med 3-6 månaders mellanrum. Vid antireumatisk behandling med biologiska läkemedel tas uppföljningsprover en månad efter att behandlingen har inletts och därefter vid behov enligt reumaläkares bestämning. Provresultaten följs upp vid din egen hälsocentral. En sakkunnig person på din egen hälsocentral konsulterar vid behov reumapolikliniken.

Kan jag ta säsongsinfluensavaccin medan jag använder läkemedel eller biologiska läkemedel mot reuma?

Säsongsinfluensavaccination rekommenderas. Reumatiker tillhör riskgruppen för influensa och säsongsinfluensavaccination rekommenderas för dem. Man behöver inte göra uppehåll i traditionell, JAK-hämmare  eller biologisk läkemedelsbehandling då man tar säsongsinfluensavaccin.

Kan jag ta fästingvaccination?

Vaccination mot TBE (fästingburen encefalit/hjärninflammation), s.k. fästingvaccination, innehåller inte levande virus och kan därför vid behov tas.

Vilka vaccinationer kan jag ta medan jag använder biologisk läkemedelsbehandling, JAK-hämmare läkemedelsbehandling eller traditionell läkemedelsbehandling mot reuma?

Samtliga reumatiker får ta vaccinationer som inte innehåller levande bakterier eller virus, oberoende av läkemedelsbehandling. Sådana vaccinationer är bl.a. difteri-tetanusvaccin (dT), influensa-, pneumokock-, meningokock-, Haemophilus influenzae (Hib)- och A- och B-hepatitvaccin, inaktiverat (injicerat) poliovaccin, rabiesvaccin, inaktiverat (injicerat) tyfoidfebervaccin, vaccin mot TBE (fästingburen encefalit/hjärninflammation), vaccin mot japansk encefalit och HPV-vaccin (vaccin mot papillomavirus).

Då det gäller s.k. levande vaccin och man använder biologisk läkemedelsbehandling, JAK-hämmare, cytostatika eller höga doser kortison (över 10 mg/dygn), kontakta reumapolikliniken för närmare instruktioner.

Levande vaccinationer är bl.a. vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR-vaccination), vattkoppsvaccination, bältrosvaccination, vaccination mot gula febern, oral poliovaccination och vaccination mot tyfoidfeber, BCG-vaccination (vaccination mot tuberkulos) och influensavaccination (nässpray). Mer information om vaccinationer finns på Reumaförbundets och THL :s webbplatser.

Vad är biologiska läkemedel?

Biologiska läkemedel produceras i levande celler. Till strukturen är de proteiner, dvs. äggviteämnen. Biologiska läkemedel dämpar effektivt inflammation i kroppen. De biologiska läkemedlens effekt baserar sig i allmänhet på att de minskar mängden sådana föreningar i kroppen som ökar inflammation (cytokiner), eller hämmar deras funktion. Biologiska mediciner administreras antingen av patienten själv i form av en subkutan injektion eller ges som en intravenös infusion på sjukhus.

Vad är de nya läkemedlen mot reumatism (JAK-hämmare)? Är de biologiska läkemedel?

Till skillnad från biologiska läkemedel administreras JAK-hämmare i tablettform. Deras effekt är jämförbar med biologiska läkemedel mot reuma. De är inte biologiska läkemedel, men deras prisklass är jämförbar med biologiska läkemedel.

Hur länge ska man använda läkemedel mot reuma?

Antireumatiska läkemedel används i allmänhet i flera års tid. Målet med behandlingen är att dämpa den reumatiska inflammationen och kontrollera symptomen. Därför lönar det sig att fortsätta läkemedelsbehandlingen även efter att man inte längre har symptom. Efter en lång asymptomatisk period kan medicineringen minskas gradvis och ibland är det möjligt att helt avsluta den. Diskutera alltid ändringar i läkemedelsbehandlingen med din egen läkare.

Reumamedicinering och tandvård

Ska jag ta antibiotikaprofylax inför tandvårdsåtgärder? Ska man göra uppehåll i behandlingen med biologiska läkemedel inför tandvårdsåtgärder?

Antibiotikaskydd i samband med tandvårdsåtgärder ordineras av tandläkare.

I samband med vanliga tandfyllningar eller avlägsnande av tandsten behöver man inte göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen. I samband med tandoperationer och åtgärder som riktar sig mot inflammerade tänder gör man uppehåll i behandlingen med cytostatika, biologiska läkemedel och JAK-hämmare under en vecka före ingreppet. Uppehållet fortsätter i en vecka till efter ingreppet. Vi rotbehandling rekommenderas ett två veckor långt uppehåll i läkemedelsbehandlingen.

Jag har fått feber och halsont. Ska jag göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen?

Vid allvarliga infektioner som kräver sjukhusvård måste man göra uppehåll i behandlingen med biologiska läkemedel och cytostatika. Om du bara har ont i halsen och snuva, behöver du inte göra uppehåll med läkemedlen. Du ska göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen om du har en bakterieinfektion som kräver antibiotikabehandling och påverkar ditt allmäntillstånd, om din feber stiger över 38 grader eller du mår dåligt. Du ska också göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen vid virusinfektioner, till exempel bältros eller herpes, som har blivit allt vanligare.

Om du har feber kan du senarelägga din biologiska läkemedelsdos och följa med hur du mår tills det blir tydligt hur allvarliga symptomen är.

Exempel på antireumatiska läkemedel som det kan vara skäl att göra uppehåll med:

  • metotrexat (Trexan, Methotrexate, Ebetrex, Metoject)
  • azatioprin (Azamun, Imurel)
  • mykofenolat (CellCept, Mycophenolate Mofetil, Myfenax)
  • leflunomid (Arava)
  • cyklosporin (Sandimmun)
  • cyklofosfamid (Sendoxan, Endoxan)
  • biologiska mediciner (Inflectra, Remsima, Remicade, Humira, Hulio, Amgevita, Hyrimoz, Enbrel, Erelzi, Cimzia, Simponi, RoActemra, Orencia, Taltz, Cosentyx, Kineret, MabThera, Ritemvia, Rixathon, Benlysta, Kevzara)
  • JAK-hämmare (Olumiant, Xeljanz)

Jag använder Trexan och har fått en antibiotikakur mot infektion. Ska jag göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen?

Ta antibiotikakuren enligt instruktionerna. Trexan-behandling bör stoppas under antibiotikakurens längd.

Jag använder biologiska läkemedel och har nu fått en antibiotikakur mot lindrig bronkit. Ska jag göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen?

Käytä antibioottikuuri ohjeen mukaan. Biologiska läkemedel bör stoppas under antibiotikakurens längd.

Får jag använda alkohol tillsammans med läkemedel mot reuma? Jag brukar dricka två svaga alkoholdrycker i samband med bastun på veckosluten och ett par glas vin med maten. Är mitt alkoholintag för stort?

Toleransen för alkohol är väldigt individuell, men det är bra att bibehålla sitt intag på en måttfull nivå. I samband med läkemedelsbehandling följer man upp levervärdena regelbundet. Om dina levervärden stiger är det bra att lämna bort alkoholen helt och hållet och följa med huruvida levervärdena normaliseras utan alkohol.

Påverkar antireumatiska läkemedel andra mediciner jag använder?​

Kortisonbehandling mot reumatiska sjukdomar (tabletter eller injektioner) kan höja blodsockret och blodtrycket. Det är bra att kontrollera läkemedlens kompatibilitet i samband med läkarbesök och alltid då man påbörjar en ny medicinering.

Kan jag ta antiinflammatoriska läkemedel samma dag som jag tar Trexan?

Du kan ta antiinflammatoriska läkemedel samma dag som du tar Trexan, men det är bra att ta dem en annan tid.

Jag har blivit ordinerad kortison – hur länge ska jag använda det?

Använd alltid kortison enligt läkarens ordination. Ändra inte dosen på egen hand.

Jag har en svullen och öm led. Var kan jag få lokalbehandling?

Boka tid för ledinjektion enligt de instruktioner du har fått vid din vårdenhet. Man kan också att höra sig för om injektioner på sin egen hälsocentral.

Hur många gånger kan man få lokalbehandling i samma led?

Man kan få lokalbehandling i samma led med högst en månads mellanrum. Samma led kan få lokalbehandling högst 4 gånger under ett år.

Jag använder ett biologiskt läkemedel och glömde ta injektionen. Vad ska jag göra?

Läs på bipacksedeln till ditt läkemedel hur du ska göra.

Vad är en tillräcklig nivå av hygien då man använder injicerade läkemedel?

Händerna ska tvättas och torkas omsorgsfullt innan injektionen. Injektionsutrustningen ska hållas ren och man får inte vidröra nålen med händerna. Injektionsstället rengörs med desinfektionsmedel som kan köpas på apoteket.

Jag lämnade det biologiska läkemedlet i rumstemperatur. Vad ska jag göra?

Läs på bipacksedeln till ditt läkemedel hur du ska göra.

Kylskåpsdörren var öppen / gick sönder och jag har ett biologiskt läkemedel i kylskåpet. Vad ska jag göra?​

Läs på bipacksedeln till ditt läkemedel hur du ska göra.

Jag ska snart opereras. Ska jag göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen?

Opererande kirurg ger instruktioner om eventuellt uppehåll i läkemedelsbehandlingen och uppehållets längd.

Vilka är riskerna med att använda kortison?

Det finns sällan nämnvärda hinder för användning av kortison, men vid diabetes, övervikt, svåra kroniska infektioner och psykiska sjukdomar kan det visa sig vara svårt att använda kortison. Kortvarig användning av kortisonpreparat leder sällan till biverkningar. Vid långvarig användning och då behandlingsdosen överskrider 7,5 mg prednisolon per dygn kan kortisonpreparat förorsaka biverkningar. I sådana fall minskar den egna kroppens produktion av kortison och detta ska tas i beaktande vid stressituationer, till exempel olyckor eller i samband med operationer. Patienten ansvarar för att uppgifter om hans eller hennes läkemedelsbehandling finns tillgängliga. Läkaren överväger huruvida en tillfällig ökning av behandlingsdosen behövs.

De vanligaste biverkningarna vid långtidsbehandling med kortison är viktökning, ökning av hjärt- och kärlsjukdomar, försvagning av benstommen (osteoporos), starr, diabetes, magsår på grund av parallell användning av antiinflammatoriska läkemedel, uttunning av huden, ökning av akne och olika infektioner, samt tarmblödningar. Numera försöker man undvika långtidsbehandling med kortison.

Kommer mitt barn att ärva min ledgångsreumatism?

Ledgångsreumatism är inte en ärftlig sjukdom. Däremot kan tendensen att insjukna vara ärftlig.

Jag har fått reumadiagnos. Kan jag alls fundera på tillökning i familjen?​

Reumadiagnos är inte ett hinder för graviditet. Det kan vara bra att i god tid diskutera planer på tillökning i familjen med sin reumatolog. Under graviditeten måste man göra uppehåll i behandlingen med vissa läkemedel mot reuma. Det är viktigt att sköta preventionen under läkemedelsbehandling. Du får svar på frågor om läkemedelsbehandling under graviditet och amning av Teratologiska informationen som du kan kontakta per telefon vardagar kl 9-12, telefon 09 4717 6500.

Jag och min partner planerar tillökning i familjen. Ska män göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen i denna situation?

Män behöver i allmänhet inte göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen.

Vi har tänkt på tillökning i familjen, men jag använder Trexan, Salazopyrin och Oxiklorin. Hur ska jag göra? Kan jag avsluta läkemedelsbehandlingen på egen hand?

Trexan (metotrexat) ska avslutas 3 månader före graviditet. Trexan får inte användas under graviditet eller amning. Salazopyrin och Oxiklorin kan tryggt användas under graviditet och amning.

Det är bra att i god tid innan den planerade graviditeten diskutera sina planer på tillökning i familjen med sin reumatolog.

Vad är prognosen för min reumatiska sjukdom?

När läkemedelsbehandlingen och den övriga behandlingen är rättidig är prognosen i allmänhet god. Genom tillräcklig medicinering kan utvecklingen av ledskador förhindras.

Varför framskrider sjukdomen trots att inflammationsvärdena är ok? Varför fortsätter smärtan trots att inflammationsvärdena inte är förhöjda?

Sjukdomen kan vara aktiv trots att inflammationsvärdena är låga. Inflammation i de små lederna höjer inte nödvändigtvis inflammationsvärdet. Smärta kan förekomma trots att inflammationsvärdena är låga. Smärta kan också bero på andra orsaker, till exempel artros.

Hur ska jag transportera mediciner som ska förvaras i kylskåp när jag reser?

Samtliga mediciner ska helst transporteras med handbagaget. Biologiska mediciner ska transporteras i kylväska och även under resan förvaras i kylskåp. Läkemedelsföretagen tillverkar individuella kylväskor för sina egna mediciner. Reumapoliklinikerna delar ut sådana väskor till sina patienter. När den biologiska medicinen packas i en kylväska mellan kylpatroner håller den väl till och med under en lång flygresa eller bilfärd. När du planerar en resa ska du i god tid diskutera din läkemedelsbehandling och nödvändiga vaccinationer med din vårdenhet. Ytterligare information fås till exempel av FPA, apoteket och flygbolaget.

Var kan jag få ett engelskspråkigt intyg över mina mediciner? Behöver jag ett sådant?

Vid behov får du ett engelskspråkigt intyg över dina mediciner på reumapolikliniken. Ta också med ett giltigt recept på resan. På så sätt kan du vid behov bevisa för tullen att du har rätt att transportera dina personliga mediciner med dig. Läkarens utskrift av patientinstruktionerna eller en utskrift av ett sammandrag på engelska gäller som recept. Då det gäller starka smärtstillande medel är det bra att ha med sig så detaljerad dokumentation som möjligt för tullen.

Jag har inte råd att köpa läkemedel mot reuma. Vad ska jag göra?

Du kan få hjälp, råd och handledning av en socialarbetare som är insatt i reuma. Detta gäller till exempel socialskydd, pension, vård- och handikappbidrag, samt utkomststöd och stöd för närståendevård. Socialarbetaren kan även i allmänhet hjälpa till med arrangemang som hjälper patienten att klara sig hemma: hemtjänst, tjänster för rörelsehindrade personer, måltidstjänst och trygghetslarm. Du kan ta kontakt med socialarbetaren direkt eller via reumapoliklinikens vårdpersonal.

Varför ska jag på uppföljningsbesök till hälsocentralen? Varför får jag inte besöka reumapolikliniken om min reumatiska sjukdom är symptomfri?

När symptomen fås under kontroll genom läkemedelsbehandling flyttas patienterna över för uppföljning vid hälsocentralen. Den mer krävande behandlingen av reumatiska sjukdomar koncentreras till den specialiserade sjukvården. Hälsocentralläkaren remitterar patienten till reumapolikliniken på nytt om sjukdomen aktiveras eller andra problem i anknytning till den reumatiska sjukdomen uppkommer.

Varför får jag inte tid till reumapoliklinikens läkare när jag är förkyld?​

Förkylningar behandlas på hälsocentralen.

Besök inte reumapolikliniken då du är sjuk smittar du inte ner andra. Hos många reumatiker är motståndskraften nedsatt och de smittas lättare.

Jag har fått reumadiagnos. Kan jag fortsätta jobba?

Reumatiska sjukdomar är oftast inte ett hinder för att jobba. Vid behov kan du kontakta en rehabiliteringsinstruktör eller socialarbetare som är insatt i reuma.

Vad ska jag göra när min hemort ändras?

Om ditt sjukvårdsdistrikt ändras när du byter hemort, kontakta vårdande reumaenhet för att få en överföringsremiss till din nya reumaenhet.

Mer information om val av vårdplats.


Uppdaterad  30.8.2019 12.52