Polymyalgia rheumatica eller muskelreumatism

Polymyalgia rheumatica eller muskelreumatism är en sjukdom som debuterar vanligtvis kring 70 års ålder.  Symptomen kan oftast dämpas med oral kortisonbehandling.

​​Symptom på polymyalgia

Flera veckor innan sjukdomens typiska symptom visar sig kan det förekomma allmänna symptom, till exempel feber, trötthet och aptitlöshet. De typiska symptomen är till exempel ömhet och stelhet i nacke och axlar (bild), lår och kring höfter.

De här symptomen uppkommer ofta fort, till och med på bara några dagar. Smärta förekommer i synnerhet på natten och på morgonen kan stelhet försvåra påklädandet och funktioner som till exempel att hyvla ost eller att kamma håret. Uppsök läkare om du märker dessa symptom hos dig själv.

Om du har bultande huvudvärk i tinningen eller synstörningar, kontakta läkare.

I sådana fall utreds eventuell inflammation i tinningsartären (temporalarterit) (bild) som kan uppkomma i samband med polymyalgisymptom. Eftersom obehandlad temporalarterit kan leda till förlust av synen kräver situationen omedelbar läkarbedömning.

Bilden visar det område av tinningen där bultande huvudvärk kan förekomma

Konstaterande av polymyalgi

Polymyalgi konstateras utifrån de typiska kliniska symptomen, dvs. stelhet och smärta i axlar, bäcken och höfter på morgonen, allmän trötthet och ibland feber. Blodsänkan och blodets inflammationsvärde CRP kan vara förhöjda. Sjukdomen kan dock inte fastställas med hjälp av något specifikt test eller någon specifik undersökning.

Behandling mot polymyalgi

Det finns inget botemedel mot sjukdomen. Då sjukdomen har konstaterats påbörjas oral kortisonbehandling, till exempel Prednisolon 10-20 mg på morgonen. Ofta ger symptomen med sig fort. Doseringen minskas gradvis och läkemedelsbehandlingen fortsätter i allmänhet i 1-2 år. Underhållsdosen i behandlingens slutskede är så låg som möjligt, till exempel 2,5-5 mg om dagen. Om temporalarterit har konstaterats, se behandlingen mot den.

Under behandlingen ska ett tillräckligt intag av kalcium och D-vitamin säkerställas.

Förebyggande av polymyalgi

Eftersom man inte känner till sjukdomens bakomliggande orsak är det inte möjligt att förebygga att den bryter ut. Hälsosamma livsvanor främjar i allmänhet tillfrisknandet.

​​

Uppdaterad  20.9.2019

Kyllä