Antireumatisk läkemedelsbehandling i speciella situationer

Den antireumatiska läkemedelsbehandlingen måste i vissa situationer pausas. Läkaren fattar beslut om uppehåll i läkemedelsbehandlingen.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä