Akuta reumatologiska specialsituationer

Specialsituationer kan ha ett samband med den reumatiska sjukdomen eller vara ett tecken på någon annan sjukdom.

​Plötslig akut synnedsättning (Amaurosis fugax) kan förekomma vid jättecellsarterit och kräver omedelbar undersökning och behandling.

Akut ledsmärta och svullnad utan feber är ofta tecken på giktanfall. Om det är första gången man har dessa symptom är det bra att låta sig undersökas för att utesluta eventuell bakterieinfektion. I annat fall kan man använda den giktmedicinering som har ordinerats.

Akut ryggsmärta i samband med olycka kan hos en reumatiker bero på ett osteoporotiskt ryggradsbrott. Om det i samband med smärtan förekommer funktionsförändringar i urinblåsan eller tarmen, domning i sätesmusklerna eller lamhet i de nedre extremiteterna är det skäl att omedelbart uppsöka vård och låta sig undersökas. Man ska dock minnas att det även finns andra orsaker till ryggsmärta hos reumatiker.

En kraftig smärta i bröstkorgen kan vara ett tecken på akut hjärtattack. Uppsök då vård omedelbart. En sådan smärta kan också vara ett symptom på till exempel revbensbrott i samband med olycka, inklämning av en interkostalnerv eller funktionsstörning i matstrupen. Även i sådana fall är det bra att uppsöka läkare för undersökning och vård.

Olika neurologiska symptom i extremiteterna, till exempel att krafterna ger vika eller domning, kan bero på klämning av nerver i ryggmärgskanalen vid ryggradsbrott i samband med olyckor, hjärnblödning, hjärninfarkt eller komprimering av förlängda ryggmärgen på grund av akut diskförskjutning i nacken. Uppsök då vård omedelbart.

Då symptom på lupus, dvs. SLE, aktiveras märkbart eller på ett ovanligt sätt är det bra att kontakta behandlande sjukhus.

Akut njursvikt kan förekomma i samband med sklerodermi. Symptom på detta kan vara akut minskad utsöndring av urin, svullnad i synnerhet av de nedre extremiteterna och ögonlocken och akut blodtryckshöjning. I sådana fall ska man omedelbart uppsöka läkare för undersökning och vård.

Då man misstänker bakterieinfektion i leden med ledsmärta och tydlig ömhet vid rörelse samt rodnad kring leden och feber, ska man alltid besöka jourenhet för undersökning och vård.

Orsaken till kraftig andnöd och hemoptys ska kartläggas omedelbart och man ska uppsöka vård vid närmaste jourenhet. Av de reumatiska sjukdomarna kan t.ex. blodkärlsinflammation ligga bakom symptomen, men de kan även ha flera andra orsaker, till exempel lungcancer.

En kraftig försämring av allmäntillståndet utan övriga symptom kan vara ett tecken på att den reumatiska sjukdomen har aktiverats eller en biverkning som beror på behandlingen. Det är skäl att uppsöka läkare utan dröjsmål.

Akut knölros på huden kan ge upphov till röda och blåaktiga fasta knölar på huden. Ofta åtföljs de av feber, och smärtsamma sår kan uppstå av sig själv på huden eller munnens slemhinnor. Dessa kan vara symptom på blodkärlsinflammation och man ska uppsöka vård utan dröjsmål.


Uppdaterad  24.5.2019

Kyllä