Social trygghet vid reumatisk sjukdom

Reumaförbundet ger reumatiker information om social trygghet och offentliga instanser som erbjuder till exempel rådgivningstjänster.

​​​​ Personer med reumatiska sjukdomar kan ansöka om olika förmåner som är relaterade till sjukdomen. Reumaförbundets Översiktskarta över social trygghet samlar de offentliga instanser där långtidssjuka kan ansöka om social- och hälsovårdstjänster och ekonomiskt stöd.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä