Plötsliga situationer där reumatikern behöver uppsöka vård

De speciella situationerna kan bero på den reumatiska sjukdomen eller vara tecken på en annan sjukdom.

​​​​​​​

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä