Palindrom reumatism

Palindrom reumatism är en ledinflammation som kännetecknas av svullnad och smärta i lederna under högst 1-2 veckor långa oregelbundna och upprepade perioder.

Orsaken till palindrom reumatism är okänd. Sjukdomen förekommer oftare hos kvinnor och kan i en del av fallen senare utvecklas till ledgångsreumatism. Främst klassificeras dock palindrom reumatism bland de autoimmuna ledinflammationssjukdomarna. Attackerna yppar sig av okänd orsak och orsakar inflammation kring en eller flera leder.

Kring den inflammerade leden kan huden bli blåröd till färgen. Förhöjda inflammationsvärden kan förekomma och hos cirka 50–70 procent av patienterna kan RF och CCP-antikroppar påvisas. RF och CCP-antikroppar är laboratorietester, som tas genom blodprov. I allmänhet avtar attackerna av sig själva inom 48 timmar, men ibland kan de pågå i upp till två veckor.

Diagnos av palindrom reumatism

Om en läkare har kunnat konstatera minst en period med ledsvullnad kan palindrom reumatism diagnostiseras. Till exempel fotografier som tagits hemma med mobilenhet eller kamera kan användas i fall där attackerna är mycket kortvariga.

Enligt sjukdomens definition bör det dessutom förekomma svullnad kring minst tre olika leder under en period på minst sex månader, utan att en annan orsak till ledinflammationen kan konstateras. I synnerhet ska kristallartrit tas i beaktande i differentialdiagnostiken.

Förekomsten av palindrom reumatism

Eftersom palindrom reumatism är oregelbunden och yppar sig i attacker är den ofta svår att diagnostisera. Sjukdomens exakta förekomst är okänd.

Differentialdiagnostik vid palindrom reumatism

Gikt och ledgångsreumatism är de viktigaste andra sjukdomarna i differentialdiagnostiken av palindrom reumatism. Det är därför bra att en läkare följer upp patienter med palindrom reumatism. Ledinflammationen blir kronisk hos upp till 40 – 50 procent av fallen, trots att man inte kan konstatera ledgångsreumatism. Över 90 procent av patienterna insjuknar under årens lopp i ledgångsreumatism. Om patienten insjuknar i ledgångsreumatism får han eller hon omedelbar vård av ett multiprofessionellt team.

Läkemedelsbehandling av palindrom reumatism

Palindrom reumatism kan behandlas med hydroxiklorokin eller andra antireumatiska läkemedel. Kortisoninjektioner kan ges lokalt i leden. Smärtlindringen är viktig. Behandlingen av ledsmärta är symptomatisk och riktar sig mot den eventuella orsaken.

Prognos för palindrom reumatism

I cirka 40–50 procent av fallen blir sjukdomen kronisk. Denna risk är högre för kvinnor samt för patienter hos vilka attackerna yppar sig ofta och pågår länge, i synnerhet i händernas små leder. Långtidsprognosen är dock god i cirka 50 procent av fallen. I dessa fall förblir sjukdomen heterogen och kan vara asymptomatisk under långa perioder. Cirka 15 procent av fallen tillfrisknar helt. Det är omöjligt att i sjukdomens tidiga skede förutse vilka fall som blir kroniska eller förvandlas till ledgångsreumatism. Åtminstone i den finländska befolkningen verkar nivåerna av RF och CCP inte prognostisera ledgångsreumatism.

Slutledningar

Med palindrom reumatism avses ledinflammation som yppar sig i attacker. RF och CCP-antikroppar kan påvisas hos en del av patienterna. Sjukdomen blir kronisk i ungefär hälften av fallen och kan utvecklas till ledgångsreumatism. Med antireumatiska läkemedel kan man förhindra att sjukdomen blir kronisk. Sjukdomen är dock godartad och kan bli helt symptomfri hos ungefär hälften av patienterna.

Uppdaterad  24.5.2019

Kyllä