Orsaker till ledvärk

De vanligaste orsakerna till ledvärk är artros, dålig arbetsergonomi eller till exempel virusinfektioner.

De vanligaste orsakerna till ledvärk är skador, dåliga arbetsställningar, virusinfektioner, olika metaboliska sjukdomar, artros och olika reumatiska inflammatoriska sjukdomar.

Efter en noggrann kartläggning av bakgrunden och klinisk undersökning kan man undersöka inflammationsprover (sänkan och CRP) för att utreda orsaken till ledvärken. Borreliaantikroppar ska inte undersökas utan en klinisk misstanke.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä