När bör man undersöka reumatoid faktor i blodet?

Reumatoid faktor ska inte undersökas om inte ledinflammation finns.

 

Reumatoid faktor ska inte undersökas utan att det finns ledinflammation och aldrig vid misstanke om ankyloserande spondylit.

Traditionell reumatoid faktor kan påvisas i blodet hos 70-80 procent av alla patienter med ledgångsreumatism.  En tydligt förhöjd nivå av CCP-antikroppar i blodet hos patienter med ledgångsreumatism förutspår utveckling av erosioner. I synnerhet vid systemiska reumasjukdomar, till exempel SLE och Sjögrens syndrom, förekommer antinukelära antikroppar. Blodets halt av urat är ofta förhöjd vid gikt. Vävnadstypen HLA-B27 finns hos cirka 15 procent av alla finländare. Den är förknippad med en högre risk för att insjukna i spondylartriter, men endast 1-2 procent av alla HLA-B27-positiva personer insjuknar i ankyloserande spondylit.

Uppdaterad  30.8.2019 12.40