Klassificiering av smärta

Det finns många typer av ledsmärta. Smärtan kan till exempel vara värkande, gå i vågor, vara enhetlig eller visa sig tidvis.

Smärtan kan vara skarp, trubbig, värkande, brännande och gå i vågor. Den s.k. VAS-skalan används för att bedöma smärta enligt skalan 0-10. Ju högre värdet är, desto kraftigare är smärtan. Om värdet är 0 finns ingen smärta alls.

Ledsmärta kan klassificeras enligt följande kriterier:

  1. Hur länge har smärtan pågått? Akut smärta har oftast en bakgrundsorsak, till exempel ett trauma. Kronisk smärta kan orsakas av någon systemisk sjukdom eller fibromyalgi.
  2. Finns det benutväxter på leden? I sådana fall är artros den vanligaste orsaken.
  3. Har leden varit svullen?
  4. Hur många leder har i så fall varit svullna? Om de små lederna har varit svullna och stela i över en timme på morgonen och presskraften i händerna har varit nedsatt, lönar det sig att utreda en eventuell reumatisk orsak.
  5. Blir patienten uppväckt av ryggsmärta på efternatten? Om smärtan avtar vid rörelse och ryggen är stel på morgonen, kan bakgrundsorsaken vara ryggradsreumatism (ankyloserande spondylit).

Ledsmärta kan klassificeras enligt antalet angripna leder. Då talar man om symptom i en led, få leder (1-4 leder) och flera leder (mer än 4 leder). Om leden är både smärtsam och inflammerad är det fråga om monoartrit. Om det finns inflammation i 2-4 leder talar man om oligoartrit (inflammation i få leder) och om det finns inflammation i mer än 4 leder lider patienten av polyartrit (inflammation i flera leder).

Uppdaterad  24.5.2019 10.18