Hur behandlas ledsmärta?

Smärta kan lindras med smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel. Motion, diet och tillräcklig sömn är viktiga.

Behandlingen är symptomatisk om man inte kan hitta någon egentlig orsak till smärtan som man kan rikta behandlingen mot, vilket fallet är till exempel vid fibromyalgi. ​I sådana fall är det viktigt att förstå smärtans natur.

Smärta kan lindras med smärtstillande medel eller antiinflammatoriska läkemedel.

Det är ofta viktigt att ändra sina levnadsvanor. Det viktigt att utöva lämplig form av motion, äta en mångsidig diet och få tillräckligt med sömn då man behandlar smärta. Även dåliga arbetsställningar ska åtgärdas. Behandling mot depression kan vara till nytta.

Olika former av fysikaliska behandlingar, till exempel lokala kalla eller varma omslag, vinterbad, avslappningsövningar och till exempel massage och meditation kan användas mot smärta.

Vid misstanke om inflammatorisk reumatisk sjukdom, till exempel ledgångsreumatism, är det viktigt att inleda behandlingen utan dröjsmål.

Om ledsmärta och inflammation i flera leder, i synnerhet symmetrisk inflammation i små leder, konstateras ska patienten utan dröjsmål remitteras till reumatolog för bedömning på en sådan vårdenhet där multiprofessionell vård kan erbjudas.

Uppdaterad  24.5.2019 10.18