Ledprotesoperation i nedre extremiteten

Ledprotesoperationer i en nedre extremitet övervägs när en långt framskriden ledskada orsakar smärta och värk eller avsevärt begränsar rörligheten.

Skador på ledbrosket som orsakas av ledinflammation och erosion av benet som omger leden leder till begränsad rörlighet, felställningar, instabilitet eller fel i leden och smärta. Dessa problem ger orsak att överväga operation. En stor del av reumaortopediska operationer idag är ledprotesoperationer. Skadade ledbrosk och benändar ersätts under operationen med ledproteser.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä