Ledprotesoperation i övre extremiteten

Under ledprotesoperationer tar man bort skadade delar av leden och ersätter dem med en ledprotes av konstgjorda material.

​​​Skador på ledbrosket som orsakas av ledinflammation och erosion av benet som omger leden leder till begränsad rörlighet, felställningar, instabilitet eller fel i leden och smärta. Dessa problem ger orsak att överväga operativ behandling. En stor del av de reumaortopediska operationerna idag är ledprotesoperationer. Skadade ledbrosk och benändar ersätts under operationen med ledproteser.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä