Videokapillaroskopi

Videokapillaroskopi av nagelbanden är en smärtfri undersökning. Man kan undersöka nagelbandens kapillärer och deras funktion med hjälp av ett ljusmikroskop som förstorar objekt 200 gånger.

​Allmänt

Vanligtvis används videokapillaroskopi vid undersökning av Raynauds. Åtskillnad av primär (godartad) Raynauds (se bilden nedan)och sekundär Raynauds (i samband med någon bindvävssjukdom (se bilden nedan).

Ett annat viktigt användningsområde för videokapillaroskopi är vid uppföljningen vissa reumatiska sjukdomars aktivitet och bedömningen av behandlingssvar. Man har mest erfarenhet och vetenskapliga rön om nagelbandsförändringar vid systemisk skleros, dvs. sklerodermi.

Då man undersöker blodådror i allmänhet utgör fingrarnas nagelband ett unikt undersökningsobjekt. Man kan undersöka kapillärer utan att ta biopsi. Blodådrornas täthet, form och mått samt blodutgjutningar och mikroskopiska förändringar bedöms vid undersökningen.

Förberedelse inför videokapillaroskopi

Månader i förväg

Lösnaglar ska avlägsnas minst en månad före undersökningen och inga nagelvårdsbehandlingar får göras på en månad före undersökningen.

Veckor i förväg

Nagelbanden får inte behandlas kraftigt mekaniskt på minst två veckor före undersökningen. Dessutom ska man inte hantera starka färgämnen, plocka blåbär, rensa svamp eller luckra upp mylla med bara händer på några veckor före undersökningen. Både mylla och färgämnen fastnar i nagelbandet, försämrar synligheten och gör undersökningen omöjlig. Nagellack ska avlägsnas minst en vecka före undersökningen. Fingrarna och nagelbanden ska smörjas dagligen för att förbättra kapillärernas synlighet.

Precis före undersökningen

Man får inte röka på två timmar innan undersökningen.

Utförande av videokapillaroskopi

Videokapillaroskopi utförs i uppvärmt rum. För att blodcirkulationen ska jämna ut sig, fingrarna värmas upp och kapillärerna utvidgas är det bra att tillbringa minst 30 minuter i ett uppvärmt väntrum före undersökningen.

Vid undersökningen droppas lite olja på nagelbandet för att uppnå en bättre bild. Mikroskopets lilla runda spets läggs på nagelbandet. Vid undersökningen syns kapillärernas funktion och blodflöde i realtid på datorskärmen. Två bilder tas av nagelbandet på varje finger (inte tummarna) och fynden analyseras enligt ett visst mönster. Sedan lagras bilderna i patientdatasystemet. Därefter vid behov mäter sjukskötaren temperaturen på handryggen och fingrarna och man kan också ta bilder av tårna och fingrarna. En läkare utför bilddiagnostiken, analyserar fynden, räknar ut blodådrornas täthet, mäter ådrorna och ger utlåtande om fynden. Om undersökningen har gjorts tidigare jämförs fynden sinsemellan, vilket ger information om sjukdomens eventuella förlopp och behandlingssvaret.

Efter undersökningen

Ingen separat uppföljning behövs efter undersökningen. Det finns inte heller några begränsningar. Den remitterande läkaren får ett skriftligt svar senare.

Uppdaterad  30.8.2019

Kyllä