Bilddiagnostik vid reumatiska sjukdomar

Olika former av bilddiagnostik ger information då diagnosen ställs och behandlingen uppföljs. Bilddiagnostiska undersökningar kompletterar helheten men ersätter inte läkarens undersökning.

Röntgenundersökningar

Traditionell röntgen (rtg) används i synnerhet för att avbilda skelettet och ger till exempel information om benerosioner eller kallusbildningar. Bilden visar en förbenad halskotpelare.

Förkalkningar i olika vävnader syns på röntgenbild. Bland annat syns lunginflammations- och cancerförändringar i lungorna.

Vid ledgångsreumatism eller misstänkt ledgångsreumatism avbildas alltid bägge händer och fötter, eftersom sjukdomen är symmetrisk. Bilddiagnostik av de stora lederna riktas endast till leder som har symptom.

Bilddiagnostik kräver läkarremiss.

Vad man bör observera vid förberedelse inför röntgenundersökning:

Graviditet eller misstänkt graviditet

Man tar vanligen inte vanliga röntgenbilder eller datortomografier och ibland inte heller magnetbilder om personen som ska undersökas är gravid. Därför är det viktigt att meddela om eventuell graviditet.

Allergi mot kontrastämne

Meddela personalen om du tidigare har fått symptom av något kontrastämne.

Ledproteser, pacemaker och främmande material i kroppen

Meddela också om du har ledproteser, pacemaker eller främmande material i andra organ. Om du har ett intyg över det främmande föremålet i kroppen, ta med det till undersökningen. På så sätt går ditt besök på enheten för bilddiagnostik fortare.

Smycken

Kom ihåg att lämna dina smycken hemma då du ska avbildas.

Ultraljudsundersökning

Ultraljudsdiagnostik (UL) är en viktig form av bilddiagnostik vid reumatism. Ultraljud visar eventuell överflödig vätska i lederna och förtjockning av ledhinnan. Det är möjligt att diagnostisera inflammationens aktivitet med hjälp av s.k. Power Doppler-bilddiagnostik.

Ultraljud används även för att rikta ledinjektioner rätt.

I synnerhet vid lokalbehandling av höfter är inriktning med ultraljud viktig.

Med hjälp av ultraljud kan man se inflammation i till exempel slemsäckar, senor och på benhinnans yta.

Ultraljudundersökningar är smärtfria. För att förbättra bildkvaliteten sätts gel på huden vid ultraljudsundersökningar. Gelen kan kännas kall på huden. Gelen kan avlägsnas genom att torka huden.

Magnetkameraundersökning

Med magnetkameraundersökning (MRI, MR) syns olika strukturer och vävnader i stor detalj. Reumatologin utnyttjar magnetkameraundersökning i synnerhet för att bedöma inflammation i höftleden och si-leden, vid långvarig inflammation i axeln och för att bedöma käkledens struktur.

Magnetkameraundersökning används även för att visa strukturella förändringar i hjärnan, spottkörtlarna och ögat.

Det är viktigt att iaktta instruktionerna under den bilddiagnostiska undersökningen.

Det krävs separat tidsbeställning för magnetkameraundersökning. I samband med tidsbeställningen får patienten specifika instruktioner för att förbereda sig inför undersökningen. Magnetkameraapparaten för ljud under undersökningen och därför skyddas samtliga patienters öron med hörselskydd.

Datortomografi (skiktröntgen, datortomografi)

Skiktröntgen, dvs. datortomografi (CT) används då man vill ha mer detaljerad information till exempel om bukens organ eller lungornas vävnadsstruktur. Med hjälp av datortomografi kan man även bedöma bihålornas olika strukturer.

Om njurarnas funktion är kraftigt nedsatt kan undersökningen inte göras. Därför tas alltid ett blodprov för att kontrollera patientens njurvärde före datortomografi. Det undersökta organets synlighet på bilderna förbättras genom att använda kontrastämne.

Det är viktigt att man iakttar instruktionerna innan man kommer på undersökningen.

Vid datortomografi ligger patienten på ett undersökningsbord som rör sig in i den bilddiagnostiska apparaten. Den bilddiagnostiska apparaten är öppen i båda ändarna. Apparaten är annorlunda än vid magnetkameraundersökning.

Angiografi eller kontrastämnesundersökning av blodådrorna

Angiografi är en undersökning av blodådrorna som görs genom att spruta kontrastämne i blodådrorna och avbilda dem med röntgenteknik. Då man fastställer sjukdomar och bedömer behandlingssvar kan det vara till hjälp att kunna se förändringar i blodådrorna.

Dual-Energy CT eller datortomografi vid fastställande av gikt

Dual-Energy CT är en speciell form av skiktröntgen som visar giktkristallmassor i grönt. Om giktdiagnos inte kan ställas på annat sätt lönar det sig att använda denna metod. Metoden är ny och hur mycket den kommer att användas återstår att se.

Denna s.k. gikttomografi kräver inte förberedande blodprov eller andra förberedelser.

Videokapillaroskopi

Videokapillaroskopi (VC) möjliggör diagnos av olika sjukdomar, till exempel sklerodermi, utifrån förändringar i kapillärernas struktur. Undersökningen används mest för att avgöra huruvida Raynauds fenomen är primärt, dvs. godartat, eller har samband till någon sjukdom. Med videokapillaroskopi kan man även bedöma behandlingens effekt och sjukdomens prognos.

Kom ihåg att iaktta de patientinstruktioner du har fått. Det är möjligt att undersökningen inte lyckas om instruktionerna inte har iakttagits. Bilden visar kapillärer på videokapillaroskopiapparatens skärm.

Bilddiagnostik med fotografi

Vanliga fotografier är inte radiologiska avbildningar. Man kan dock med fotografier bedöma till exempel en hudsjukdoms förlopp eller behandlingssvar.

Fotografier används bland annat i samband med videokapillaroskopi.Fotografier kan till exempel tas av läkare eller sjukskötare eller sjukhusets egen fotograf, som är insatt i fotografering av patienter.

Uppdaterad  30.8.2019

Kyllä