Bilddiagnostik vid reumatiska sjukdomar

Olika former av bilddiagnostik används vid reumatiska sjukdomar. Bilddiagnostiska undersökningar ska genomföras vid sådana vårdenheter som har tillräcklig sakkunskap om bilddiagnostik vid reumatism.

 

Uppdaterad  24.5.2019