Egenvård

Patienten är själv den främsta experten på sin reumatiska sjukdom. I bästa fall planeras den reumatologiska helhetsvården i samarbete med patienten och det multiprofessionella team som ansvarar för vården.

Den s.k. VAS-skalan kan användas för att bedöma sin egen smärta. Då värdet är 0 finns ingen smärta alls och då värdet är 10 är smärtan maximal.

Behandlingen grundar sig på individuell och tillräcklig läkemedelsbehandling. För att säkerställa läkemedlets säkerhet tas uppföljningsprover i samband med användningen av de flesta läkemedel. Det är viktigt att dessa prover tas planenligt. Uppföljningsproverna tas i primärvården. Primärvården ansvarar även för receptförnyelser och vården av andra sjukdomar hos reumatiker.

För att patienten ska kunna acceptera sin sjukdom och förhålla sig följsam till behandlingen krävs det anpassning. Genom att kontakta kamratstöd eller patientorganisationer kan man få hjälp med detta . Man kan delta i gemensamma evenemang och träffa andra via sin egen patientorganisation. Det är viktigt att ta hand om sitt psykiska välbefinnande eftersom det hjälper att anpassa sig till den kroniska sjukdomen.

Användning av olika hjälpmedel, till exempel handledsskena, kan vara nödvändig för att underlätta symptomen. Med små hjälpmedel kan man underlätta vardagen.

Hjälpmedel förbättrar funktionsförmågan, förebygger felställningar och lindrar smärta.

Aktiv motion och muskelträning är en viktig del av vården.

Det är bra att avlasta kroppen och de inflammerade lederna i synnerhet när sjukdomen är aktiv. Detta betyder inte att man ska inta sängläge, utan att man minskar sådana aktiviteter som aktiverar inflammationssymptomen. En tillräcklig mängd nattsömn hjälper kroppen att återhämta sig.

Kalla omslag kan minska smärtan i den inflammerade leden och dämpa inflammationen. Vissa får mer nytta av varma omslag. Hos en del av patienterna ökar bastubad smärtan och stelheten. I sådana fall kan man pröva att ta en kall dusch efter bastun.

Både den allmänna inflammationen i kroppen och antireumatiska läkemedel, i synnerhet kortison, torkar ut huden. Det är bra att använda tillräckligt med baskrämer. Det är bra att undvika starka tvättmedel. Fotvården är speciellt viktig för att undvika förhårdnader och sår.

Naglarna ska klippas tillräckligt ofta. Vid behov kan man besöka fotvårdare.

En mångsidig diet som innehåller mycket grönsaker är viktig. Enligt preliminära uppgifter minskar den s.k. Medelhavsdieten kroppens allmänna inflammation. Intaget av kalcium och D-vitamin via dieten bör vara tillräckligt. Vid behandlingen mot gikt är det väsentligt att undvika sådana livsmedel som innehåller rikligt med puriner (t.ex. små fiskar, broilerskinn). Om man misstänker att den egna dieten är otillräcklig är det bra att be om instruktioner av sin vårdenhet.

Ovårdade tänder och tandköttsinflammationer ska skötas eftersom de medför en risk för infektion. Det är bra att gå på tandkontroll enligt sin tandläkares instruktioner.

Att ta de vaccinationer som behövs är en viktig del av egenvården.

Rökning ska avslutas. Rökning kan utlösa ledgångsreumatism och försämrar även effekten för antireumatiska läkemedel.

Uppdaterad  24.5.2019

Kyllä