Behandling mot reuma

Hörnstenarna för behandlingen mot reumatism är mottagning hos reumatolog, träffar med reumaskötare, läkemedelsbehandling och stöd av ett vårdteam med mångsidig kompetens.

 

Bilden visar plåstring av trampdynans leder efter kortisoninjektion.

Laboratorieprover uppföljs regelbundet. I samband med användningen av de flesta antireumatiska läkemedel tas säkerhetsprover med 3-6 månaders mellanrum. Andra mer omfattande prover tas som en del av behandlingen inför mottagningar hos reumatolog, vanligtvis 1-2 ggr per år. Andra undersökningar är ultraljudsundersökningar, röntgenbilder, magnetkameraundersökning och tomografi, videokapillaroskopi, mätning av tår- och salivutsöndring, ENMG-undersökning av nervbanor och olika skopiundersökningar. Behovet av undersökningar bedöms från fall till fall.

picIntraartikulära kortisoninjektioner och kortisoninjektioner i senområden och ledkapslar

Intraartikulär lokalbehandling med kortison i ledkapseln administreras för att dämpa inflammationen i angripna leder och senområden och samtidigt dämpa inflammationen i hela kroppen.

picBehandling mot reumatiska sjukdomar

Ett vårdteam med mångsidig kompetens handhar behandlingen mot reumatiska sjukdomar. Det viktigaste behandlingsmålet är att dämpa inflammationen.

Egenvård

Patienten är själv den främsta experten på sin egen reumatiska sjukdom. Som bäst planeras den reumatologiska helhetsvården i samarbete med patienten och det reumateam som ansvarar för vården.

pic

Reumaortopedi
Målet med aktiv antireumatisk läkemedelsbehandling är att dämpa den reumatiska inflammationen och därmed undvika behovet av reumaoperationer.

 

Uppdaterad  30.8.2019