Psoriasisartrit

Psoriasis är en allmän inflammation i kroppen vars bakomliggande orsak är okänd. Psoriasis uppträder huvudsakligen som psoriasisutslag på huden och psoriasisartrit.

​Psoriasisartrit är en inflammatorisk ledsjukdom vars bakomliggande orsak är okänd, och som namnet säger drabbar personer som lider av psoriasis. Ledsjukdomen debuterar före hudsymptomen i cirka 10 procent av fallen. Psoriasisartrit drabbar 15–30 procent av psoriasispatienter.

Sjukdomsbild vid psoriasisartrit

Psoriasisartrit har en varierande symptombild. Sjukdomen kan orsaka inflammationer i de stora lederna, till exempel knäna, eller i fingrarnas och tårnas små leder. Typiska symptom är inflammationer i senfästen och korvtår och -fingrar. I vissa fall påminner sjukdomsbilden om ledgångsreumatism. Psoriasisartritens allvarlighetsgrad och aktivitet är mycket varierande.

Prognos vid psoriasisartrit

Lyckligtvis är sjukdomen i de flesta fall relativt lindrig och godartad. Då kan behovsbaserade kurer av antiinflammatoriska läkemedel vara en tillräcklig behandling. Precis som reumatism kan psoriasisartrit i värsta fall vara en inflammationssjukdom som angriper flera olika leder. Det är dock lyckligtvis mer ovanligt. Det har nyligen uppdagats att psoriasisartrit är förknippad med en högre risk för metabolt syndrom och hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att hålla vikten på en hälsosam nivå och sluta röka.

Behandling och behandlingsmål vid psoriasisartrit

Vid behandlingen mot psoriasisartrit är målet att dämpa inflammationen i kroppen och uppnå remission eller så låg sjukdomsaktivitet som möjligt. Behandlingen kan inledas med antiinflammatoriska läkemedel i fall där symptomen är lindriga. Det lönar sig att be sin läkare om kortisoninjektion mot svullna leder, eftersom det är det snabbaste sättet att lindra ledinflammation. Metotrexat sätts vanligtvis in som antireumatisk behandling om man inte får tillräcklig effekt med antiinflammatoriska läkemedel. Metotrexat administreras en gång i veckan, alltid på samma veckodag.

Folsyra skyddar kroppen mot biverkningar av metotrexat och lindrar illamåendet som läkemedlet förorsakar. Folsyra kan tas tidigast 3 timmar efter metotrexat för att inte metotrexatupptagningen ska försämras. Metotrexat måste sättas ut senast 3 månader före graviditet. Om man inte uppnår tillräcklig effekt med metotrexat eller annat syntetiskt antireumatiskt läkemedel inom 6 månader, kan apremilasti och biologiska läkemedel övervägas.

TNFα-antagonister är de biologiska läkemedel som används mest mot psoriasisartrit. De minskar mängden TNF som aktiverar inflammation i kroppen. Ustekinumab som är interleukin 12 (IL-12) - och interleukin 23 (IL-23) -hämmare, sekukinumab som är interleukin 17 (IL-17) -hämmare och abatasept som minskar aktivering av T-celler är också biologiska läkemedel som hämmar de inflammatoriska transmittorämnenas effekt i kroppen.

Behandlingen mot psoriasis avgörs utifrån en helhetsbedömning av sjukdomen. Därför behandlas psoriasisartrit ofta i samråd med behandlande hudläkare och reumatolog.

Motion och vid behov fysioterapi är en viktig del av behandlingen mot ledsmärta och upprätthållandet av funktions- och arbetsförmågan.

Uppdaterad  30.8.2019

Kyllä