Mätare för smärtnivån

VAS-mätaren används för att bedöma smärtnivån.

Det finns flera olika mätare för att mäta smärta. Du når bästa resultat genom att använda samma mätare varje gång.

Mätaren på bilden används för att effektivt bedöma och behandla smärta och bedöma allmäntillståndet. VAS-mätarens skala är 0-10.

Smärta

Patienten bedömer själv sin smärta/sitt tillstånd enligt följande:

Då det inte finns någon smärta alls är värdet 0.

Då smärtan är maximal är värdet 10. Ju kraftigare smärtan är, desto högre är värdet.

Eller allmäntillstånd

Om allmäntillståndet är så bra som möjligt är värdet 0.

Om allmäntillståndet är maximalt dåligt är värdet 10.

Uppdaterad  24.5.2019

Ei