Frågesport

 

Dina poäng: 0

Välkommen att testa dina kunskaper om reumatiska sjukdomar i denna lättsamma frågesport!

Frågesport innehåller 10 frågor, var och en med fyra svaralternativ. Två "halmstrån" är tillgängliga, tips eller ta bort två, som du bara kan använda en gång under spelet.

Du kan nu testa vilken nivå du kommer att nå.

Ta frågesporten med leklynne och nyfikenhet! Du kan även lära dig något nytt.

Lycka till!

Frågesport har utarbetats av Reumahusets experter baserat på den forskade kunskapen, även om det finns en lekfullhet i frågorna och på svaren :)

Aktiv fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga Obesvarad fråga

Ta bort två
Tips

Rätt svar! Rätt svar!

Fel svar! Fel svar!

Du svarade: a
Rätt svar: d

Spelet är slut!

Du fick 0 poäng. Du är text!

Dina resultat
Börja
Fortsätt
Diplomi