Reaktivering av virus i samband med behandling av reumatisk sjukdom

Antireumatiska läkemedel kan påverka reaktiveringen av vissa virus i kroppen. Läs Reumahusets anvisningar som kan skrivas ut.

​Anvisningarna behandlar risken för reaktivering av hepatit B- och C-virus, bältros, hiv och herpes simplex-virus i samband med läkemedelsbehandling med antireumatiska läkemedel och läkemedlens inverkan på förloppet av andra virusinfektioner.

Läs anvisningarna som kan skrivas ut:

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä