Antireumatiska läkemedel i samband med tandåtgärder

Vid tandåtgärder bedömer tandläkaren patientens infektionsrisk på individuell basis och fastställer behovet av antimikrobiell profylax enligt bedömningen.

​​Personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar bör regelbundet gå på tandkontroller och få tandvård. Kroniska infektionsfokus i munnen hos reumapatienter ska behandlas omedelbart innan en immunsuppressiv behandling inleds.

I rekommendationen har man strävat efter att definiera infektionsrisken i linje med och med hänvisning till God medicinsk praxis-rekommendationerna.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä