För professionella

    Beställ Hälsobyns nyhetsbrev för professionella

    Vill du använda innehållen i Hälsobyn mer i ditt arbete? Saknar du verktyg för att utveckla yrkeskunskaperna eller material för patienthandledning? Beställ Hälsobyns nyhetsbrev så får du per e-post ett sammandrag av Hälsobyns nya innehåll som är riktat till professionella inom social- och hälsovården.​