Reumatikerns egenvård

Patienten är själv den främsta experten på sin reumatiska sjukdom. I bästa fall planeras den reumatologiska helhetsvården i samarbete med patienten och det reumateam som ansvarar för vården.

Patienten är själv den främsta experten på sin reumatiska sjukdom.

Patienten är själv den främsta experten på sin egen reumatiska sjukdom. I bästa fall planeras den reumatologiska helhetsvården i samarbete med patienten och det reumateam som ansvarar för vården. Du hittar mer information i delen Behandling mot reuma.

Reumatologisk behandling och uppföljningsprover

Grunden till behandlingen mot reumatiska sjukdomar är en individuell och tillräcklig läkemedelsbehandling som inleds utan dröjsmål. För att kontrollera att läkemedlet är säkert tas uppföljningsprover vid användningen av de flesta läkemedel. Det är viktigt att dessa prover tas planenligt. Primärvården handhar säkerhetsproverna och förnyandet av recept precis som vid många andra sjukdomar, till exempel diabetes. Uppföljningsproverna tas och kontrolleras i primärvården. Eftersom tillvägagångssätten varierar i olika områden ska man alltid kontakta sin egen hälsocentral för att kontrollera hur man går tillväga.

Reumatikerns följsamhet

För att reumatikern ska kunna acceptera sin sjukdom och förhålla sig följsamt till behandlingen krävs det att han eller hon kan anpassa sig till en förändrad livssituation. Då kan kamratstöd vara till stor nytta. Via din egen patientorganisation kan du delta i gemensamma evenemang och träffa kamrater i samma livssituation. Det är viktigt att ta hand om sitt psykiska välbefinnande eftersom det underlättar anpassningen till den kroniska sjukdomen. Läs mer på Reumaförbundets webbplats.

Hur kan jag underlätta min vardag?

Olika hjälpmedel, till exempel handledsskenor, kan vara nödvändiga för att förebygga felaktiga ställningar och avhjälpa symptom.

Individuella hjälpmedel förbättrar funktionsförmågan, förebygger felställningar och lindrar smärta.

Vad kan jag göra själv?

Rör på dig

Se till att motionera! Aktiv motion och muskelträning är en viktig del av vården.

I synnerhet när sjukdomen är aktiv är det bra att ge kroppen och de inflammerade lederna möjlighet att vila. Det innebär dock inte sängläge, utan att man minskar funktioner som aktiverar inflammationssymptomen. Du kan alltså röra på dig och gymnastisera även när sjukdomen är aktiv. Du hittar egenvårdsguider på Rehabiliteringshuset.

Kom ihåg att vila

Kom ihåg att vila tillräckligt så att kroppen har möjlighet att återhämta sig. Tillräcklig nattsömn hjälper kroppen att återhämta sig.

Kom ihåg kalla och varma omslag

Kalla omslag kan minska smärtan i den inflammerade leden och dämpa inflammationen. Andra mår bättre av värme, så det är också en möjlighet. Hos vissa ökar bastubad smärtan och stelheten. Då kan man pröva med att ta en kall dusch efter bastubadet. Det kan ibland förhindra att symptomen blir värre.

Hudvård är viktigt

Både den allmänna inflammationen i kroppen och antireumatiska läkemedel, i synnerhet kortison, torkar ut huden. Det är bra att använda tillräckligt med baskrämer. Det är bra att undvika starka tvättmedel.

Det är viktigt att skorna inte skaver. Det är viktigt att vårda sina fötter för att undvika förhårdnader och förebygga sår. Naglarna ska klippas tillräckligt ofta. Vid behov kan man besöka fotvårdare.

Hur påverkar dieten?

En mångsidig diet som innehåller mycket grönsaker är viktig. Enligt preliminära uppgifter minskar den s.k. Medelhavsdieten den allmänna inflammationen i kroppen. Dieten ska innehålla tillräckligt med kalcium och D-vitamin. Vid behandling mot gikt är det viktigt att undvika livsmedel som innehåller rikligt med puriner (t.ex. små fiskar och broilerskinn). Om man misstänker att den egna dieten är otillräcklig kan man be om instruktioner på sin vårdenhet. Du kan läsa mer om behandlingen av gikt här.

En frisk mun är viktig för samtliga

Oskötta tänder och tandköttsinflammationer ska behandlas eftersom de innebär en infektionsrisk. Gå på tandkontroller utifrån din tandläkares instruktioner.

Se till att vaccinationsskyddet är tillräckligt

En viktig del av egenvården är att ta de nödvändiga vaccinationerna. Kontrollera ditt behov av vaccinationer på din egen hälsocentral. Mer information finns på THL  webbplats. 

Hygien är viktigt för alla!

Infektionssjukdomar kan aktivera den reumatiska sjukdomen, störa behandlingen och utsätta patienten för ytterligare sjukdomar. Kom ihåg att tvätta händerna med rikligt med tvål och vatten och använd handdesinfektion efter att du torkat händerna.

Undvik rökning!

Rökning ska avslutas. Rökning kan utlösa ledgångsreumatism och försvagar också effekten av antireumatiska läkemedel.

Uppdaterad  30.8.2019 13.37