Helhetsvården av en reumapatient

Den reumatologiska helhetsvården planeras tillsammans med patienten och reumateamet som ansvarar för vården.

​​Patienten är själv den främsta experten på sin egen reumatiska sjukdom. För att patienten ska kunna acceptera sjukdomen och engagera sig i behandlingen krävs att hen anpassar sig till den förändrade livssituationen. Vid sidan av individualiserad och tillräcklig antireumatisk läkemedelsbehandling som påbörjas tidigt stöds vården av olika hjälpmedel, motion, mångsidig kost, god munhygien, hudvård, rökfrihet, god sömn, vaccinationer och behandling av ledinflammationer.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä