Benmärgsprov vid behandling av reumatiska sjukdomar

Undersökning av benmärgsprov kan användas för att reda ut vissa reumatiska sjukdomar. Provet tas på sjukhuset under lokalbedövning.

​Benmärgen är det organ som producerar blod. Hos vuxna finns benmärgen som producerar blodkroppar huvudsakligen i bröstbenet och bäckenbenet. Här bildas röda blodkroppar (erytrocyter), vita blodkroppar (leukocyter) och blodplättar (trombocyter).

Benmärgsprov behövs sällan för att diagnostisera reumatiska sjukdomar. I vissa situationer, t.ex. vid störningar i flera blodcellslinjer eller långvarig feber, kan det användas för att utesluta andra liknande tillstånd.

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä