Antireumatiska läkemedel och operation

Anvisningar för säker läkemedelsbehandling i samband med och inför en operation. Anvisningarna är riktade till personer som genomgår elektiva reumaoperationer.

Anvisning som kan skrivas ut:

Att tänka på: För patienter med särskilt hög risk måste längre uppehåll i läkemedelsbehandlingen eventuellt övervägas. Glukokortikoider med hög dos (mer än 10 mg prednisolon) ökar risken för infektioner och kan försvåra sårläkningen. Biologisk medicinering kan vanligtvis återupptas efter 1–2 veckor, när operationssåret har läkt. Vid postoperativa och djupa infektioner ska man göra uppehåll i läkemedelsbehandlingen med cytostatika, biologiska läkemedel och nya syntetiska antireumatiska läkemedel (förutom apremilast).

Uppdaterad  13.1.2023

Kyllä