ANCA-vaskuliittien hoito

ANCA-vaskuliittien lääkehoito valitaan taudin tyypin mukaan.

ANCA-vaskuliittien hoidossa pyritään nopeaan oireiden poistamiseen tai lievittämiseen (remission induktio) ja tämän jälkeen taudin uusimisen estoon (remission ylläpitäminen).

Yleistyneessä ANCA-vaskuliitissa hoito aloitetaan suoneen tai suun kautta annetulla syklofosfamidilla ja suuriannoksisella glukokortikoidilla. Tämä hoito jatkuu 3-6 kuukautta, jonka jälkeen siirrytään ylläpitohoitoon atsatiopriinilla tai metotreksaatilla. Glukokortikoidiannosta vähennetään hitaasti tavoitteena lopettaa glukokortikoidi kokonaan. Vaikeassa taudissa, eli munuaisten nopeasti etenevässä vajaatoiminnassa tai keuhkoverenvuodossa, glukokortikoidi annetaan suuriannoksisen suonensisäisen metyyliprednisolonin muodossa kolmena peräkkäisenä päivänä ja hoitoon liitetään myös plasmafereesi, jonka vaikutus todennäköisesti perustuu ANCA-vasta-aineiden poistoon.

Lääkehoito tautityypin mukaan

Granulomatoottisessa polyangiitissa ja mikroskooppisessa polyangiitissa vaihtoehdoksi lisääntynyttä infektioherkkyyttä ja heikentynyttä hedelmällisyyttä aiheuttavalle syklofosfamidille on noussut B-imusoluja vastaan kohdistuva rituksimabi. Rituksimabia suositellaan erityisesti, jos potilas on nuori tai jos hänen kumulatiivinen syklofosfamidiannoksensa on suuri. Uusiutuvan ja itsepintaisesti jatkuvan taudin hoidossa rituksimabi on todettu jopa syklofosfamidia tehokkaammaksi.

Remission jälkeen granulomatoottinen polyangiitti uusii viiden vuoden sisällä noin 50 %:ssa tapauksista, mikroskooppinen polyangiitti jonkin verran harvemmin. Remission ylläpitoon käytetään tavallisesti joko atsatiopriinia tai metotreksaattia, mutta myös ylläpitohoidossa vaihtoehdoksi on noussut noin puolen vuoden välein annosteltava rituksimabi. Ylläpitohoitoa jatketaan ainakin kahden vuoden ajan. Myös pitempikestoisia, jopa viiden vuoden ylläpitohoitoja käytetään, erityisesti mikäli ANCA-titteri on pysyvästi suurentunut.

Eosinofiilisessa granulomatoottisessa polyangiitissa käytetään elintärkeiden elinten toimintaa uhkaavassa taudissa glukokortikoideja ja syklofosfamidia samojen periaatteiden mukaan kuin muissa ANCA-vaskuliiteissa. Lievemmässä taudissa voidaan aloittaa pelkillä glukokortikoideilla ja tarvittaessa liittää mukaan atsatiopriini tai metotreksaatti.

 

Kyllä

Päivitetty  3.3.2021