Vaskuliittien eli verisuonitulehdusten hoito

Olennaista on aloittaa hoito varhain ennen kuin pysyviä elinvauriota ehtii syntyä. Jos taudin lääkehoito päästään aloittamaan varhain on ennuste yleensä hyvä.

​Vaskuliittien lääkehoito perustuu suuriannoksiseen kortisonihoitoon ja muihin elimistön immuunivastetta vaimentaviin lääkkeisiin. Vaskuliittien hoito on vaativaa ja edellyttää yleensä monen erikoisalan yhteistyötä. Hoito tulee keskittää niihin erikoissairaanhoidon yksiköihin, joilla on riittävää kokemusta vaskuliittia sairastavien hoidosta. Nykyaikaisella hoidolla vaskuliittisairauksien ennuste on hyvä, kunhan hoitoon päästään ajoissa.

Vaskuliitin tyyppi vaikuttaa hoidon valintaan

Yleistyneessä ANCA-vaskuliitissa käytetään alkuhoitona kortisonin ja suonensisäisen syklofosfamidin tai rituksimabin yhdistelmää. Lievemmissä ja paikallisissa tautimuodoissa syklofosfamidin tai rituksimabin voi korvata metotreksaatti. Taudin rauhoituttua pyritään mahdollisimman pieneen kortisoniannokseen ja korvataan syklofosfamidi tai rituksimabi toisella lääkkeellä, yleensä atsatiopriinillä, jota käytetään ylläpitohoitona. ANCA-vaskuliiteissa immunosuppressiivisen hoidon kesto on yleensä 2–5 vuotta, joskus se on elinikäinen. Hoidon aikana oireilevaa tautia hoidetaan tehostamalla lääkitystä alkaen kortisoniannoksen nostosta.

Osa vaskuliiteista, varsinkin IgA-munuaiskerästulehdus, paranee usein itsestään, etenkin lapsilla. Vaikeaoireinen tautimuoto voi kuitenkin tarvita kortisonihoitoa ja vaikeimmissa tapauksissa muutakin immunosuppressiivista hoitoa.

Ihoon rajoittuvan vaskuliitin hoidossa voi aiheuttavan tekijän tunnistaminen ja poisto olla riittävä hoitotoimenpide. Taustalta ilmenevä muu syy, kuten pitkittynyt virustulehdus, hoidetaan viruslääkkeillä.

Muuhun terveydentilaan liittyvät riskit

Vaskuliitteja hoidettaessa huomioidaan aina pitkäaikaiseen kortisonihoitoon ja muuhun immunosuppressiiviseen lääkitykseen liittyvät riskit. Luukadon ehkäisy on tärkeää. Immunosuppressiivinen lääkitys altistaa infektioille, minkä vuoksi influenssa- ja pneumokokkirokotuksista on huolehdittava. Kohonneen verenpaineen hallinta ja munuaisten vajaatoiminnan mahdollisimman hyvä tukihoito ovat myös keskeisiä tavoitteita. Potilasta kannustetaan lopettamaan tupakointi.

Päivitetty  15.4.2020

Kyllä