Raynayd'n ilmiön eli valkosormisuusoireen hoito

Raynaud’n ilmiön hoidon kulmakiviä ovat lämmin vaatetus, tupakoinnin lopettaminen ja verisuonia laajentavat lääkkeet.

  • Itsehoitokeinoina suositellaan lämpimiä hanskoja ja yleisesti lämmintä vaatetusta. Kylmäaltistus ja tärinätyö voivat hankaloittaa Raynaud’n oiretta.
  • Oireenmukainen hoito kaikissa oireen muodoissa on verisuonia laajentava lääkitys, esimerkiksi nifedipiini 10- 20 mg/vrk.
  • Jos taustalla on jokin sairaus kuten skleroderma, hoito kohdennetaan siihen. Silloin voi olla tarpeellista saada erityisvalmisteiset käsineet ja jalkojen lämmittimet.
  • Mahdollinen tupakointi tulee lopettaa.
  • Ihon rasvauksesta tulee huolehtia.
  • Ihon vammoja pitää ennaltaehkäistä.

Päivitetty  7.4.2022

Kyllä