Jättisoluarteriitin hoito

Jättisoluarteriittia hoidetaan kortisonilääkityksellä ja joskus myös muilla lääkkeillä. Oireet lievittyvät yleensä nopeasti ja hyvin kortisonihoidolla.

Jättisoluarteriitin oireet lievittyvät yleensä nopeasti ja hyvin kortisonilla, joka aloitetaan päivystysluontoisesti jo ennen diagnoosin varmistumista. Alkuannoksen on oltava suuri, tavallisesti 40‒ 60 mg prednisolonia, prednisonia tai metyyliprednisolonia päivässä. Mikäli näön menetysuhkaa, käytetään alkuhoitona jättiannoksia metyyliprednisolonia laskimonsisäisesti. Verisuonien tukkeutumisvaaran vuoksi voidaan aloittaa samanaikaisesti asetyylisalisyylihappolääkitys.

Kortisoniannos pidetään suurena muutaman viikon ajan, jonka jälkeen sitä pienennetään asteittain oireita ja veren tulehdusarvoja seuraten. Tietyille potilaille voidaan harkita biologista lääkettä eli IL-6 reseptorisalpaaja tosilitsumabia. Seuranta tapahtuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyönä. Kortisonihoito ja muu hoito kestävät tavallisesti vähintään 2 vuotta. Sen aikana on tärkeää huolehtia asianmukaisesta vatsansuojalääkityksestä ja luukadon estolääkityksestä sekä kiinnittää huomiota muihin kortisonihoitoon liittyviin mahdollisiin haittavaikutuksiin.

 

Kyllä

Päivitetty  13.8.2020