Nivelreumapotilaan seuranta perusterveydenhuollossa

Nivelreumapotilaan seuranta järjestetään alueellisesti reumavastaanotolla tai omalla lääkärillä.

Reumayksikön tavoitteena on sammuttaa niveltulehdus (=remissio). Remissioon päässeet potilaat ohjataan käymään vuosittain perusterveydenhuollossa reumavastaanotolla – jos sellainen on käytettävissä - tai omalla lääkärillä. Vuosikontrollin yhteydessä apuna käytetään reumayksikön tekemää hoitosuunnitelmaa. Vastaanotolla arvioidaan potilaan oireet ja toimintakyky sekä tutkitaan yleis- ja nivelstatus. Näiden perusteella varmistetaan, että

  • potilaan nivelreuma säilyy remissiossa
  • varmistetaan potilaan reumalääkityksen käyttö
  • uusitaan reseptit, sekä
  • huomioidaan lisäsairauksien ehkäisy; etenkin kiinnitetään huomioita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöihin, osteoporoosin kehittymiseen ja infektioihin.

Päivitetty  5.1.2022

Kyllä