Siirry sivun sisältöön

Nivelreumapotilaan moniammatillinen ohjaus

Reumapotilas saa yksilöllistä tietoa reumasairauksiin erikoistuneilta ammattilaisilta.

Reumahoitaja

Reumahoitaja antaa potilasohjauksen, jonka tarkoituksena on, että potilas ymmärtää sairauden luonteen, hoitojen merkityksen ja pystyy paremmin sitoutumaan hoitoonsa. Potilaalle annetaan tietoa sairaudesta ja lääkehoidosta huomioiden pelot, joita potilas voi kokea uudessa tilanteessa. Potilas saa tietoa elintapojen ja liikunnan tärkeydestä. Potilasta valmennetaan kohtaamaan mahdollisia virheellisiä käsityksiä sairaudesta ja siihen käytettävistä hoitomuodoista.

Potilasohjaukseen varataan riittävästi aikaa. Diagnoosin yhteydessä ja noin kuukauden kuluttua tapahtuvalla uusintakäynnillä reumahoitaja käy läpi sairauteen liittyviä asioita ja antaa lääkeohjauksen. Varsinkin reumasairauden alkuvaiheessa reumahoitajan helppo tavoitettavuus on tärkeää.

Fysioterapeutti

Tuoreen nivelreuman osalta fysioterapeutin tehtävänä on kartoittaa potilaan suorituskykyä, antaa ohjeet terveysliikunnan periaatteista ja ohjata potilasta toteuttamaan liikunta- ja harjoitteluohjelmaa. Fysioterapeutin tapaaminen ohjelmoidaan ajankohtaan, jolloin potilaiden tulehdukselliset niveloireet ovat väistyneet eli 1-3 kk päähän diagnoosista.

Muut ammattilaiset

Tarvittaessa potilas voidaan ohjata myös sosiaalityöntekijälle ja toimintaterapeutille. Sosiaalityöntekijä antaa lisätietoa etuuksia koskien. Toimintaterapeutin keskeistä osaamista ovat etenkin pienapuvälineet.

Päivitetty 5.1.2022