Nivelreuman lääkehoito

​​Nivelreuman lääkehoito suunnitellaan taudinkulun ja erityistilanteiden mukaan.

​​Nivelreuma pyritään saamaan oireettomaksi (=remissioon) nopeasti. Sen vuoksi turvonneet nivelet paikallishoidetaan pitkävaikutteisella glukokortikoidilla. Isoista nivelistä imetään ylimääräinen neste pois ennen paikallishoitoa.

Nivelreuman alkuhoidossa otetaan huomioon esimerkiksi raskauden suunnittelu

Nivelreuman aloituslääkkeeksi suomalainen Käypä hoito (2015) suosittaa metotreksaatin, sulfasalatsiinin ja hydroksiklorokiinin yhdistelmää. Metotreksaatti on yhdistelmähoidon keskeisin lääke. Ihon alle annostelu parantaa lääkkeen biologista hyötyosuutta, tehoa ja nopeutta tabletteihin verrattuna. Hoito voidaan aloittaa ylläpitoannoksella (15 - 25 mg kerran viikossa). Tukilääkkeenä käytetään foolihappoa 5 mg viikossa. Pahoinvointilääkettä otetaan tarvittaessa. Pieniannoksinen prednisoloni (5–7,5 mg aamuisin) voidaan aloittaa muutaman kuukauden ajaksi.

Jos potilaalle ei voida aloittaa metotreksaattia esimerkiksi munuaisen vajaatoiminnan tai raskaustoiveen vuoksi, käytetään muuta lääkitystä. Sulfasalatsiini-lääke yksinään on heikkotehoinen tuoreen nivelreuman alkuhoidossa.

Raskauden suunnittelu ei estä nivelreuman tehokasta hoitoa, sillä tällöin voidaan aloittaa biologisista lääkkeistä esim. sertolitsumabipegoli.

Reumalääkityksen teho arvioidaan seurannassa

Yhdistelmähoidon teho arvioidaan 3 kk seurantakäynnillä, jolloin taudin pitäisi olla remissiossa. Jos yhdistelmähoidon teho on riittämätön tai potilas ei ole pystynyt käyttämään metotreksaattia riittävällä annoksella, käynnistetään biologinen lääke tai januskinaasin estäjä (JAK-estäjä), joiden rinnalla jatketaan metotreksaattia, jos mahdollista.

Reumalääkitykseen liittyvät seurantakokeet otetaan ja tulkitaan alkuvaiheen jälkeen perusterveydenhuollossa.

Reuman lääkehoito on pitkäaikaista ja monipuolista

Reumalääkkeiden käyttöä jatketaan usein vuosia tai vuosikymmeniä, koska nivelreumapotilaista vain 10–15 % pääsee pitkäaikaiseen lääkkeettömään remissioon. Jos reuma on ollut vuosia oireeton, reumalääkitystä voidaan vähitellen keventää. Jos tauti aktivoituu reumalääkkeen vähentämisen tai lopetuksen jälkeen, potilaan on itse osattava välittömästi palata siihen lääkeannokseen, jolla nivelreuma oli rauhallinen (=remissiossa).

Riittävä (noin 20 ug/vrk) D- vitamiinin saanti on tärkeää, samoin kuin kalsiumin saanti. Jos ruokavaliossa on em. aineita vähäinen määrä, käytetään farmakologisia valmisteita.

Hoidon alkuvaiheessa reumalääkäri tekee SvB-todistuksen Kelalla lääkekorvauksia varten. Mahdollista biologisen lääkkeen tai JAK-estäjän korvattavuutta varten tarvitaan vielä erillinen lausunto.

​​​​

Päivitetty  5.1.2022

Kyllä