Nivelreuman lääkehoito

​​Nivelreuman lääkehoito suunnitellaan taudinkulun ja erityistilanteiden mukaan.

Reuman lääkekorvauksia varten tarvitaan erikoislääkärin laatima SvB-lausunto. Reumalääkkeiden käyttöä jatketaan usein vuosia tai vuosikymmeniä, koska nivelreumapotilaista vain 10–15 % pääsee pitkäaikaiseen lääkkeettömään remissioon. Jos reuma on ollut vuosia oireeton, reumalääkitystä voidaan vähitellen keventää. Lääkityksen muutokset sovitaan aina yhdessä hoitavan lääkärin kanssa. Ensimmäisenä monilääkehoidosta vähennetään tavallisesti pois sisäinen kortisoni.

Raskaus ja imetys ovat poikkeustilanteita ja niiden aikaisesta lääkityksestä tulee aina neuvotella oman lääkärin kanssa. Reumalääkitykseen liittyvät seurantakokeet (”turvakokeet”) otetaan ja tulkitaan avoterveydenhuollossa.

Nivelreuman lääkehoito

Nivelreuman hoidon kulmakivi on elimistön puolustusvasteita lamaannuttava ns. immunosuppressiivinen reumalääkitys, erityisesti metotreksaatti. Se on perinteisistä synteettisistä reumalääkkeistä yleisimmin käytetty. Monilääkehoito eli ns. REKO-yhdistelmähoito on osoittautunut tehokkaaksi. Siihen kuuluvat metotreksaatti, sulfasalatsiini, hydroksiklorokiini ja kortisoni.

Mikäli edellä mainittu monilääkehoito ei tehoa noin 6 kuukaudessa tai se ei sovi, aloitetaan ns. biologinen reumalääkitys tai kohdennettu synteettinen reumalääke (ns. Januskinaasi eli JAK-estäjä) joko yksin tai yhdessä perinteisen reumalääkkeen kanssa.

Erityisesti hoidon alussa, mutta myös yksittäisten nivelten aktivaatiovaiheissa myöhemminkin, käytetään nivelten paikallisia kortisonipistoksia, koska ne tehostavat peruslääkkeen tehoa ja hidastavat siten niveltuhon etenemistä. Erikoislääkärin vastaanottojen välillä oma avoterveydenhuollon lääkäri voi antaa niveliin tarvittaessa kortikosteroidipistoksia.

Muu lääkitys

Tulehduskipulääkitystä tarvitaan varsinkin hoidon alkuvaiheessa oireenmukaisena tukihoitona.Vatsansuojalääkitystä käytetään usein, kun tulehduskipulääkkeitä (NSAID) käytetään pitkään tai NSAID:n rinnalla on tablettimuotoinen kortisonilääkitys. Jos potilaalla on jo aikaisemmin esiintynyt mahahaavaa, tulee NSAID-lääkehoitoon liittää vatsan limakalvoa suojaava lääkehoito jo heti hoidon alkuvaiheessa.

Riittävä (20 ug/vrk) D- vitamiinin saanti on tärkeää, samoin kuin kalsiumin saanti. Jos ruokavaliossa on em. aineita vähäinen määrä, käytetään farmakologisia valmisteita.Jo nivelreuman toteamisen jälkeen potilaan oman perusterveydenhuollon lääkärin (PTH) on hyvä olla aktiivisti hoitotiimissä mukana.

 

Kyllä

Päivitetty  30.9.2020