Nivelreuman kuntoutus

Nivelreuman kuntoutus on moniammatillista ja yksilöllistä. Lääkehoito ja kuntoutus tukevat toisiaan.

Kuntoutuksella pyritään työ- ja toimintakykyyn

Moniammatilliseen hoitoon kuuluu yksilöllisesti suunniteltu kuntoutus. Itsenäinen fyysinen harjoittelu on tärkeä kuntoutusmuoto, jolla on paras vaikutus toimintakykyyn. Kuntoutuksen tavoitteena on lääkkeellisen hoidon tavoin turvata ja edistää potilaan toiminta- ja työkykyä sekä hyvinvointia.

Lääkkeellinen hoito ja kuntoutus tukevat toisiaan: jos onnistunut hoito palauttaa toimintakyvyn, kuntoutustarve on vähäinen.

Aikaisemmin potilaat kävivät erilaissa kuntoutuslaitoksissa muutamien viikkojen laitoskuntoutushoidoissa. Nykyisellä lääkehoidolla ja aktiivilla kokonaishoidolla tarve tällaisiin kuntoutuksiin on vähentynyt.

Osana kuntoutusta on myös toimintaterapia, jossa opetellaan erityisesti niveliä suojaavia työskentelytapoja, joilla voidaan parantaa toimintakykyä.

Ammatillisen kuntoutuksen tarkoituksena on mahdollistaa vajaakuntoisen osallistuminen työelämään kehittämällä potilaan yksilöllisiä ammatillisia taitoja ja työoloja.

Apuvälineet ovat osa kuntoutusta

Yksilöllisillä tukipohjallisilla helpotetaan jalkaterä- ja jalkapohjakipua ja ehkäistään virheasentojen ja kovettumien muodostumista.

Ensimmäiset nivelten toimintakykyä ylläpitävät ja virheasentoja ehkäisevät apuvälineet ja tuet valmistetaan tai hankitaan reumatiimin ammattilaisten arvion jälkeen. Niiden ylläpidosta huolehtivat avoterveydenhuollon ammattilaiset.

 

Kyllä

Päivitetty  15.4.2020