Nivelreumaepäilyyn liittyvät toimenpiteet

Nivelreumaa epäiltäessä on hyvä noudattaa tarkasti lääkärin antamia ohjeita.

​Glukokortikoidia ("kortisonikuuria") ei aloiteta ennen reumalääkärin tutkimusta, sillä lääkitys peittää oireet ja löydökset vaikeuttaen huomattavasti nivelreuman diagnoosia. Sen sijaan tulehduskipulääkettä voi käyttää oi​reiden lievittämiseen. Mikäli iso nivel, esimerkiksi polvi, turvottaa hankalasti, se voidaan tyhjentää nesteestä. Samalla voidaan ottaa nivelnestenäyte diagnoosia varten ja ruiskuttaa niveleen hoidoksi pitkävaikutteista glukokortikoidia.

Päivitetty  5.1.2022

Kyllä