Toimintakykymittari

Toimintakyvyn ja kivun tason arvioinnissa käytetään VAS mittaria.

Toimintakyky ja kipu- mittareita on käytössä monenlaisia. Parhaimmat tulokset saadaan, kun käytetään samanlaista mittaria joka kerta.

Kuvan mittaria käytetään, jotta pystytään tehokkaasti arvioimaan ja hoitamaan kipua ja arvioimaan yleisvointia. VAS mittarin asteikko on 0-10.

Kipu:

Potilas itse arvioi kipunsa/vointinsa seuraavasti:

Kun kipua ei ole lainkaan, arvo on 0.

Pahin mahdollinen kipu on 10. Mitä kovempi kipu, sitä suurempi numeroarvo.

Tai yleisvointi:

Jos yleisvointi on paras mahdollinen, on arvo 0

Jos yleisvointi on huonoin mahdollinen, on arvo 10