Toimintakykymittari

Toimintakyky ja kipu- mittareita on käytössä monenlaisia. Parhaimmat tulokset saadaan, kun käytetään samanlaista mittaria joka kerta.

 Kivun tason arvioinnissa käytetään VAS mittaria.

Kuvan mittaria käytetään, jotta pystytään tehokkaasti arvioimaan ja hoitamaan kipua ja arvioimaan yleisvointia. VAS mittarin asteikko on 0-10.

Kipu:

Potilas itse arvioi kipunsa/vointinsa seuraavasti:

Kun kipua ei ole lainkaan, arvo on 0.

Pahin mahdollinen kipu on 10. Mitä kovempi kipu, sitä suurempi numeroarvo.

Tai yleisvointi:

Jos yleisvointi on paras mahdollinen, on arvo 0

Jos yleisvointi on huonoin mahdollinen, on arvo 10

 

Päivitetty  17.4.2019