TYKS Reumatologian ja kliinisen immunologian keskus

Henkilökunta

TYKS:n reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksessa tutkimme ja hoidamme tulehduksellisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia, systeemisiä sidekudossairauksia ja verisuonitulehduksista johtuvia sairauksia. ​Valtaosa toiminnastamme tapahtuu polikliinisesti TYKS:n A-sairaalassa. Yksikkömme käytössä on myös kolmipaikkainen vuodeosasto sekä päiväsairaalayksikkö, jossa annetaan lääketiputuksia.

Työskentelemme moniammatillisessa tiimissä, joten reumalääkärin ja –hoitajan lisäksi potilaan hoitoon tarvittaessa osallistuvat fysioterapeutti, toimintaterapeutti ja sosiaalityöntekijä. Yksikkömme vastaa myös uusien reumatautien erikoislääkäreiden koulutuksesta.

Yliopistosairaalaklinikkana olemme kiinteässä yhteistyössä muiden sisätautierikoisalojen kanssa. Korkeatasoisen hoidon ylläpitämiseksi teemme jatkuvaa yhteistyötä radiologian ja reumaortopedian yksiköiden kanssa, joissa on osaamista juuri reumatologisten sairauksien erityispiirteistä.

Suurimmat hoitamamme potilasryhmät ovat nivelreuma, selkärankareuma, nivelpsoriaasi, sidekudossairaudet ja vaskuliitit. Erityisosaamista meillä on etenkin lihastulehdusten, skleroderman ja reumasairauksien biologisten lääkehoitojen kohdalla. Sidekudossairauksiin liittyviä laaja-alaisia ongelmia käsittelemme yhdessä muiden erikoisalojen kanssa. Arvostamme henkilökunnan säännöllistä kouluttautumista, jotta voimme tarjota parasta tutkittua hoitoa.

Hoitopolut kuvattuna potilaiden näkökulmasta

Useimmat potilaat tulevat hoitoon lähetteellä, joka on laadittu avoterveydenhuollon lääkärin toimesta. Pieni osa potilaista ohjautuu keskukseemme päivystyksen tai muiden erikoisalojen kautta. Lähetteen perusteella reumatautien erikoislääkäri ohjelmoi verikoe- ja kuvantamistutkimuksia, joissa potilas käy ennen vastaanottoa.

Mikäli reumalääkäri toteaa potilaalla reumasairauden, reumahoitaja antaa ohjauksen sairauteen ja lääkitykseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa voidaan varata ohjauskäynti myös fysioterapeutille, toimintaterapeutille ja sosiaalityöntekijälle.  seurantakäynnit lääkärin vastaanotolla tapahtuvat 3-12 kuukauden välein. Käyntien yhteydessä potilas täyttää vointiaan koskevan kyselyn (GTI), joka auttaa hoitovasteen seurannassa. Sairaudesta riippuen hoito reumapoliklinikalla jatkuu muutamia vuosia, jonka jälkeen useimmilla seuranta toteutuu avopuolella reumaklinikan ohjeiden mukaisesti.

Vastaanottojen väliaikana potilailla on mahdollisuus olla yhteydessä reumapoliklinikalle esimerkiksi soittamalla reumahoitajalle tai lähettämällä viesti digihoitopolun kautta.

Reumatologisen potilaan digihoitopolku

Reumapotilaan digihoitopolku on TYKS Reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen tarjoama verkkopalvelu, joka tarjoaa ohjeita ja neuvoja reumapotilaille. Palvelun kautta potilas voi lähettää viestejä reumahoitajalle. Palveluita voi hyödyntää juuri silloin, kun se potilaalle sopii, kunhan potilaan käytössä on verkkoyhteys ja tietokone, tabletti tai älypuhelin. Polulle kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Asiantuntijat

TYKS Reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksessa työskentelee moniammatillinen työryhmä. Reumalääkärimme huolehtivat sairauksien diagnostiikasta, kokonaishoidon suunnittelusta ja hoitovasteen seurannasta. Vastaanoton yhteydessä niveliä tutkitaan ultraäänellä ja annetaan tarvittaessa paikallishoitoja.

Reumahoitajat työskentelevät sekä poliklinikalla että vuodeosastolla. Reumahoitajalla on myös itsenäinen vastaanotto, jossa potilaat käyvät mm. sairausohjauksessa tai aloittamassa pistosmuotoisia reumalääkkeitä. Hoitajillamme on laaja osaaminen eri reumasairauksista ja- lääkkeistä. Keskeistä työssä on potilaiden ohjaaminen ja itsehoitoon motivointi.

Fysioterapiassa arvioidaan potilaan liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapia on potilaslähtöistä ja näyttöön perustavaa. Siihen kuuluvat muun muassa terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus, terapeuttinen harjoittelu, jatkofysioterapian suunnittelu sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapian tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen, toimintakykyinen ja itsehoitoon motivoitunut potilas. Fysioterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.

Toimintaterapeutti auttaa ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyä niin, että päivittäisistä toiminnoista selviytyminen on mahdollisimman omatoimista. Ohjausta voidaan antaa itsestä huolehtimisen, työn, vapaa-ajan ja levon toiminnoissa. Toimintaterapeutti sovittaa ja valmistaa tarvittaessa erilaisia ortooseja (lastoja, tukia) käsiin ja kaularankaan sekä ohjaa nivelten säästössä ja pienapuvälineiden käytössä. Toimintaterapia on tieteelliseen näyttöön perustuvaa toimintaa ja toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.

Sosiaalityöntekijä neuvoo sosiaaliturvan eri osa-alueissa kuten ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus, Kelan etuudet, vammaispalvelut, toimeentuloturvaan liittyvät asiat, järjestöjen palvelut, kotihoito ja palveluasuminen. Sosiaalityöntekijä osallistuu myös uusien reumapotilaiden ohjaukseen.​

Yhteystiedot

TYKS, A-sairaala, sisäänkäynti 4 A, A-osa 1. kerros (poliklinikka)
TYKS, A-sairaala, sisäänkäynti 4 A, A-osa 8. kerros (vuodeosasto)
Kiinamyllynkatu 4-8, Turku
puh. 02-313 4284​

Päivitetty  3.10.2019