Hoito Tays Reumakeskuksessa​​​Reumakeskuksessa toimii kuusi reumatologin vastaanottoa, nuorisopoliklinikka ja reumaortopedin vastaanotto.   ​​​​​​Palveluihin sisältyvät myös kapillaroskopiatutkimukset ja radiosynovektomiat. Reumakeskuksessa on lisäksi kuusipaikkainen päiväyksikkö, jossa annetaan biologisten lääkkeiden ja muiden reumapotilaiden hoidossa tarvittavien suonensisäisten lääkkeiden infuusiot. Reumakeskuksessa koulutetaan reumatologian erikoislääkäreitä.

Reumatologialla on käytettävissä viisi vuodeosastopaikkaa yhteisellä sisä- ja reumatautien osastolla. Näitä paikkoja käytetään vuodeosastohoitoa tarvitseville reumapotilaille. Samalla osastolla hoidetaan myös reumaortopedisistä toimenpiteistä toipumassa olevat potilaat.


 

Reumakeskuksessa potilaan hoidosta ensisijaisessa vastuussa ovat reumatologian erikoislääkärit. Hoito perustuu kansallisiin hoitosuosituksiin ja vakiintuneisiin hoitokäytäntöihin. Reumalääkärin suorittamat nivelten ultraäänitutkimukset kuuluvat kiinteänä osana potilaiden polikliiniseen arvioon. Potilaiden seurannassa tärkeässä roolissa ovat ammattilaisen arvion lisäksi potilaiden omat arviot sairautensa tilasta, jotka rekisteröidään sähköiseen seurantaohjelmaan. Hoidon seurannassa tällä tiedolla on keskeinen merkitys.

 

Reumakeskus on tehnyt pitkään yhteistyötä Taysissa toimivan lihastautien tutkimuskeskuksen kanssa tulehduksellista lihassairautta sairastavien potilaiden hoidossa.​


 

 

Päivitetty  25.10.2018