Tyks Reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksen sähköiset palvelut

Terveyskylän Omapolulla oleva Reumatologisen potilaan polku on käytettävissä kaikilla potilailla. Reuman laaturekisteri auttaa kehittämään reuman hoitoa.

Digihoitopolku

Tyks reumatologian ja kliinisen immunologian keskuksessa on käytössä Reumatologisen potilaan digihoitopolku. Palvelu avataan käyttöön kaikille keskuksen hoidossa oleville potilaille.

Digihoitopolun kautta potilas voi lähettää viestejä reumahoitajalle ja hoitopolulla on tietoa reumasairauksista ja niiden hoidosta.

Laatu​​rekisteri

Käsi jonka sormi on ojennettu kohti tablettitietokonetta

Käytössämme on myös GoTreatIT Rheuma (GTI) –rekisteriohjelma. Laaturekisteri on tarkoitettu yksikön toiminnan kehittämiseen, tieteelliseen tutkimukseen ja helpottamaan reumalääkärin työtä.

Potilas täyttää ennen vastaanottoa odotustilassa toimintakykyhaastattelun ja antaa oman arvionsa muun muassa kivusta ja yleisvoinnistaan. Potilaan täyttämä tieto on välittömästi lääkärin käytettävissä vastaanotolla ja lisäksi lääkäri täyttää käynnin yhteydessä tiedot reumalääkityksestä ja niveltilanteesta.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä