Tays Reumakeskuksen sähköiset palvelut

Tays Reumakeskuksen sähköiset palvelut löytyvät OmaTays-palvelusta.

OmaTays-palvelu on Taysin potilaiden sähköinen palveluportaali, josta potilaat näkevät esimerkiksi omat ajanvarauksensa ja voivat täyttää sähköisesti myös esimerkiksi esitietokyselyitä sekä erilaisia suostumuksia.

Tays Reumakeskuksen potilaiden seurannassa tärkeässä roolissa ovat ammattilaisen arvion lisäksi potilaiden omat arviot sairautensa tilasta. Hoidon seurannassa tällä tiedolla on keskeinen merkitys. Reumakeskuksessa on käytössä sähköinen potilaiden seurantaohjelma, johon potilaat täyttävät kaikilla käynneillä omat arvionsa voinnista ja lääkärit kirjaavat tiedot sairauden tilasta. Seurantaohjelmaan liittyvä vointikysely on mahdollista täyttää käyntiä edeltävästi etänä älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella kirjautumalla OmaTays -palveluun.

Päivitetty  28.4.2022

Kyllä