OYS Reumatologian yksikkö

Oulun yliopistollisen sairaalan reumayksikkö vastaa reumatautien erikoissairaanhoidosta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Hoidamme myös OYS:n erityisvastuualueelta reumatologin tai reumaortopedin konsultaatioon lähetettyjä potilaita.

​​Potilaan polku

Potilaat tulevat reumapoliklinikalle lääkärin lähetteellä tai konsultaationa terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, yksityislääkäreiltä tai muista sairaaloista kansallisesti sovittujen hoitoon pääsykriteereiden mukaisesti.

Reumayksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla epäillään tulehduksellista reumasairautta kuten nivelreumaa, selkärankareumaa, systeemistä sidekudostautia tai vaskuliittia, tai joilla aiemmin todettu reumasairaus on aktivoitunut ja tarvitaan uudelleen reumalääkärin hoitoarvioita.

Reumaortopedin vastaanotolle lähetetään tulehduksellista reumasairautta sairastavat potilaat, jotka tarvitsevat ortopedin arviota tai leikkaushoitoa.

Reumapotilaiden hoidossa noudatetaan perusterveydenhuollon kanssa sovittua hoidon porrastusta, alueellisia hoitoketjuja sekä kansallisia käypähoitosuosituksia.

Järjestämme myös ensitietopäiviä säännöllisesti eri sairausryhmille.

Henkilökunta

Reumayksikössämme potilaan tutkimukseen, hoitoon ja ohjaukseen osallistuu yksilöllisen tarpeen mukaan moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat lääkäri, reumahoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja ja sihteeri.

Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä medisiinisen päiväsairaalan, vuodeosaston 10 sekä lasten reumapoliklinikan kanssa.

Tavoittee​mme

Hoidon tavoitteena on antaa korkeatasoista hoitoa sekä kohentaa potilaan toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

Päivitetty  25.10.2018 13.14

 

 

HUS logoTAY logoOYS logoKYS logoTYKS logo