Siirry sivun sisältöön

Reumalääkkeet ja leikkaus

Ohjeita turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen leikkauksen yhteydessä ja siihen valmistautuessa. Ohje on suunnattu koskemaan elektiivisiä reumaleikkauksia.

31 hakutulosta

Huomioitavaa: Reumalääkkeet ja leikkaus
Huomioitavaa: Erityisen suuren riskin potilaalla voidaan joutua miettimään laajempia tauotuksia. Isoannoksinen glukokortikoidi (yli 10 mg prednisolonia) lisää infektioriskiä ja voi vaikeuttaa...
Abatasepti
Esim. Orencia®. Abatasepti on T-solujen salpaaja. Abatasepti on biologinen reumalääke, monoklonaalinen fuusioproteiini, joka salpaa T-solujen toimintaa estäen solujen välistä tiedonkulkua ja siten...
Adalimumabi
Esim. Humira®,Amgevita®, Hulio®, Hyrimoz®,Idacio®, Imraldi®. Adalimumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α:n vasta-aine. Adalimumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo tuumorinekroositekijä-α...
Anakinra
Esim. Kineret®. Anakinra on interleukiini (IL)-1-reseptoriantagonisti. Anakinra on biologinen reumalääke, joka kumoaa tulehduksen välittäjäaineiden (IL-1 ja IL-1 ) biologista aktiivisuutta...
Apremilasti
Apremilasti. Esim. Otezla®. Vaikuttava aine apremilasti Apremilastia käytetään iho- ja nivelpsoriaasin hoitoon. Se on suun kautta otettava lääke, joka estää tulehdussoluissa PDE4-entsyymiä ja siten...
Atsatiopriini
Atsatiopriini. Esim. Azamun®, Imurel®. Nivelreumassa ja erilaisissa sidekudossairauksissa ja verisuonitulehdustaudeissa imusolujen toiminnan säätely on häiriintynyt. Häiriöitä hoidetaan ns...
Barisitinibi
Esim. Olumiant® Barisitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Barisitinibi estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee...
Belimumabi
Esim Benlysta®. Belimumabi on B-solujen stimulaation estäjä. Belimumabi on biologinen lääke. Se on spesifinen vasta-aine liukoiselle B-solua stimuloivalle proteiinille (BLyS). Sitoutumalla BLySiin...
Etanersepti
Esim. Enbrel®, Erelzi®, Benepali®, Nepexto®. Etanersepti on tuumorinekroositekijä (TNF)-α salpaaja. Etanersepti on biologinen lääke, joka sitoo TNF-α -nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin...
Filgonitibi
Esim. Jyseleca®. Filgonitibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Filgonitibi estää JAK-kinaaseja (JAK 1-estäjä), jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että...
Golimumabi
Esim. Simponi®. Golimumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine. Golimumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin TNF-α:n toiminta estyy ja...
Guselkumabi
Esim. Tremfya®. Guselkumabi on interleukiini (IL)-23-vasta-aine Guselkumabi on biologinen lääke, joka sitoutuu IL-23:een estäen sen toimintaa tulehduksen välittäjäaineena. Lääke rauhoittaa...
Hydroksiklorokiini
Esim Oxiklorin®, Resochin®. Vaikuttava aine hydroksiklorokiinisulfaatti. Hydroksiklorokiinia käytetään lieväasteisen nivelreuman ja eräiden sidekudostautien (esimerkiksi systeemisen lupuksen)...
Iksekitsumabi
Esim. Taltz®. Iksekitsumabi on monoklonaalinen interleukiini -17A vasta-aine. Iksekitsumabi on biologinen lääke, joka estää interleukiini-17A:n tulehdusta kiihdyttävää vaikutusta elimistössä. Sitä...
Infliksimabi
Esim. Remsima®, Remicade®, Inflectra®. Infliksimabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine. Infliksimabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta...
Klorokiini
Lääkettä ei tauoteta ennen leikkausta. Lääkettä ei tauoteta leikkauksen jälkeen. Lääkeaine: Klorokiini Yleiset kauppanimet: Resochin® Ryhmä: Tavanomaiset reumalääkkeet
Leflunomidi
Esim. Arava®, Leflunomide®. Vaikuttava aine Leflunomidi. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Se kuluu solusalpaajien ryhmään. Leflunomidin teho ilmaantuu yleensä kahden...
Metotreksaatti
Esim. Trexan®, Methotrexate®, Methotrexat®, Ebetrex®, Metoject®, Injexate®. Vaikuttava aine metotreksaatti Nivelreumassa imusolujen toiminnan säätely on häiriintynyt. Toimintahäiriöitä pyritään...
Mykofenolaatti
Esim. Cellcept®, Mycophenolate mofetil®, Myfortic®. Vaikuttava aine mykofenolaattimofetiili, mykofenolihappo. Lääke on kehitetty elinsiirroissa käytettäväksi hylkimisreaktion estoon. Sitä käytetään...
Risankitsumabi
Esim Skyrizi®. Risankitsumabi on interleukiini (IL)-23-vasta-aine. Risankitsumabi on biologinen lääke, joka sitoutuu IL-23:een estäen sen toimintaa tulehduksen välittäjäaineena. Lääke rauhoittaa...
Rituximabi
Esim. Mabthera®, Ritemvia®, Rixathon®. Rituksimabi on B-soluja estävä monoklonaalinen vasta-aine. Rituksimabi on biologinen lääke, joka tuhoaa CD20 -pintamerkin omaavia B-soluja, jotka ylläpitävät...
Sarilumabi
Esim. Kevzara®. Sarilumabi on interleukiini (IL)-6-reseptorin vasta-aine. Sarilumabi on biologinen lääke, joka estää tulehduksen välittäjäaineen IL-6:n vaikutuksia sitoutumallaIL-6-reseptoreihin...
Sekukinumabi
Esim. Cosentyx®. Sekukinumabi on monoklonaalinen interleukiini-17A vasta-aine. Sekukinumabi on biologinen lääke, joka estää interleukiini-17A:n tulehdusta kiihdyttävää vaikutusta elimistössä. Sitä...
Sertolitsumabi
Esim. Cimzia®. Sertolitsumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine. Sertolitsumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin välittäjäaineen...
Siklosporiini
Esim. Sandimmun Neoral®, Sandimmun®. Vaikuttava aine siklosporiini. Siklosporiini estää reumasairauden etenemistä. Se vaikuttaa immunosuppressiivisesti, joten se pyrkii katkaisemaan reumapotilaan...
Sulfasalatsiini
Esim. Salazopyrin®. Sulfasalatsiini on sulfan ja salisyylihapon yhdistelmä Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja sen teho on pystytty osoittamaan nivelreumassa, suolistosairauksiin liittyvissä...
Syklofosfamidi
Esim. Sendoxan®. Vaikuttava aine Syklofosfamidi. Eräissä reumasairauksissa imusolujen toiminta on häiriintynyt. Tähän pyritään vaikuttamaan ns. immunosuppressiivisilla lääkkeillä eli...
Tofasitinibi
Esim. Xeljanz®. Tofasitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Tofasitinibi estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee...
Tosilitsumabi
Esim. Roactemra®. Tosilitsumabi on interleukiini (IL)-6:n reseptorin vasta-aine. Tosilitsumabi on biologinen lääke, joka estää tulehduksen välittäjäaineen IL-6:n vaikutuksia sitoutumalla...
Upadasitinibi
Esim. Rinvoq®. Upadasitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Upadasitinibi estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee...
Ustekinumabi
Esim. Stelara®. Ustekinumabi on interleukiini (IL)-12/23 -vasta-aine. Ustekinumabi on biologinen lääke, joka sitoo IL-12/23, jolloin IL12/23:n toiminta tulehduksen välittäjäaineena estyy. Lääke...