Siirry sivun sisältöön

Reumalääkehoito raskauden ja imetyksen aikana

Lääkeainekohtaisia ohjeita turvallisen lääkehoidon toteuttamiseen raskauden ja imetyksen aikana.

37 hakutulosta

Abatasepti
Esim. Orencia®. Abatasepti on T-solujen salpaaja. Abatasepti on biologinen reumalääke, monoklonaalinen fuusioproteiini, joka salpaa T-solujen toimintaa estäen solujen välistä tiedonkulkua ja siten...
Adalimumabi
Esim. Humira®,Amgevita®, Hulio®, Hyrimoz®,Idacio®, Imraldi®. Adalimumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α:n vasta-aine. Adalimumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo tuumorinekroositekijä-α...
Anakinra
Esim. Kineret®. Anakinra on interleukiini (IL)-1-reseptoriantagonisti. Anakinra on biologinen reumalääke, joka kumoaa tulehduksen välittäjäaineiden (IL-1 ja IL-1 ) biologista aktiivisuutta...
Apremilasti
Apremilasti. Esim. Otezla®. Vaikuttava aine apremilasti Apremilastia käytetään iho- ja nivelpsoriaasin hoitoon. Se on suun kautta otettava lääke, joka estää tulehdussoluissa PDE4-entsyymiä ja siten...
ASA (100 mg, antitromboottinen lääkitys)
Lääkettä voi käyttää raskauden aikana. Lääkettä voi käyttää imetyksen aikana. Ryhmä: ASA ja NSAID
Atsatiopriini
Atsatiopriini. Esim. Azamun®, Imurel®. Nivelreumassa ja erilaisissa sidekudossairauksissa ja verisuonitulehdustaudeissa imusolujen toiminnan säätely on häiriintynyt. Häiriöitä hoidetaan ns...
Barisitinibi
Esim. Olumiant® Barisitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Barisitinibi estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee...
Belimumabi
Esim Benlysta®. Belimumabi on B-solujen stimulaation estäjä. Belimumabi on biologinen lääke. Se on spesifinen vasta-aine liukoiselle B-solua stimuloivalle proteiinille (BLyS). Sitoutumalla BLySiin...
COX-2 estäjät
Lääkettä ei voi käyttää raskauden aikana. Lääkettä ei suositella imetyksen aikana. Poikkeuksena selekoksibia voi käyttää. Ryhmä: ASA ja NSAID
Etanersepti
Esim. Enbrel®, Erelzi®, Benepali®, Nepexto®. Etanersepti on tuumorinekroositekijä (TNF)-α salpaaja. Etanersepti on biologinen lääke, joka sitoo TNF-α -nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin...
Filgonitibi
Esim. Jyseleca®. Filgonitibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Filgonitibi estää JAK-kinaaseja (JAK 1-estäjä), jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että...
Golimumabi
Esim. Simponi®. Golimumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine. Golimumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin TNF-α:n toiminta estyy ja...
Guselkumabi
Esim. Tremfya®. Guselkumabi on interleukiini (IL)-23-vasta-aine Guselkumabi on biologinen lääke, joka sitoutuu IL-23:een estäen sen toimintaa tulehduksen välittäjäaineena. Lääke rauhoittaa...
Hydroksiklorokiini
Esim Oxiklorin®, Resochin®. Vaikuttava aine hydroksiklorokiinisulfaatti. Hydroksiklorokiinia käytetään lieväasteisen nivelreuman ja eräiden sidekudostautien (esimerkiksi systeemisen lupuksen)...
Iksekitsumabi
Esim. Taltz®. Iksekitsumabi on monoklonaalinen interleukiini -17A vasta-aine. Iksekitsumabi on biologinen lääke, joka estää interleukiini-17A:n tulehdusta kiihdyttävää vaikutusta elimistössä. Sitä...
Indometasiini
Lääkettä ei suositella raskauden aikana. Lääkettä ei suositella imetyksen aikana. Ryhmä: ASA ja NSAID
Infliksimabi
Esim. Remsima®, Remicade®, Inflectra®. Infliksimabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine. Infliksimabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta...
Klorokiinivalmisteet
Lääkettä voi käyttää raskauden aikana Lääkettä voi käyttää imetyksen aikana Lääkeaine: Klorokiinivalmisteet Yleiset kauppanimet: Oxiklorin®, Heliopar® Ryhmä: Synteettiset reumalääkkeet
Leflunomidi
Esim. Arava®, Leflunomide®. Vaikuttava aine Leflunomidi. Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Se kuluu solusalpaajien ryhmään. Leflunomidin teho ilmaantuu yleensä kahden...
Metotreksaatti
Esim. Trexan®, Methotrexate®, Methotrexat®, Ebetrex®, Metoject®, Injexate®. Vaikuttava aine metotreksaatti Nivelreumassa imusolujen toiminnan säätely on häiriintynyt. Toimintahäiriöitä pyritään...
Miesten reumalääkitys perheenlisäystä suunniteltaessa
Miesten ei tarvitse tauottaa atsatiopriinia, leflunomidia, metotreksaattia (reuma-annoksilla), mykofenolaattia, siklosporiinia tai biologisia lääkkeitä perheenlisäystä suunniteltaessa...
Muut NSAID
Lääkettä voi käyttää  1raskauden aikana. Lääkettä voi käyttää 1imetyksen aikana. 1Toistuvaa käyttöä vältettävä raskautta suunniteltaessa ja 28. raskausviikon jälkeen. Raskauden aikana suositellaan...
Mykofenolaatti
Esim. Cellcept®, Mycophenolate mofetil®, Myfortic®. Vaikuttava aine mykofenolaattimofetiili, mykofenolihappo. Lääke on kehitetty elinsiirroissa käytettäväksi hylkimisreaktion estoon. Sitä käytetään...
Prednisoloni, Metyyliprednisonoli
Lääkettä voi käyttää raskauden aikana. Lääkettä voi käyttää imetyksen aikana. Ryhmä: Glukokortikoidit
Risankitsumabi
Esim Skyrizi®. Risankitsumabi on interleukiini (IL)-23-vasta-aine. Risankitsumabi on biologinen lääke, joka sitoutuu IL-23:een estäen sen toimintaa tulehduksen välittäjäaineena. Lääke rauhoittaa...
Rituximabi
Esim. Mabthera®, Ritemvia®, Rixathon®. Rituksimabi on B-soluja estävä monoklonaalinen vasta-aine. Rituksimabi on biologinen lääke, joka tuhoaa CD20 -pintamerkin omaavia B-soluja, jotka ylläpitävät...
Sarilumabi
Esim. Kevzara®. Sarilumabi on interleukiini (IL)-6-reseptorin vasta-aine. Sarilumabi on biologinen lääke, joka estää tulehduksen välittäjäaineen IL-6:n vaikutuksia sitoutumallaIL-6-reseptoreihin...
Sekukinumabi
Esim. Cosentyx®. Sekukinumabi on monoklonaalinen interleukiini-17A vasta-aine. Sekukinumabi on biologinen lääke, joka estää interleukiini-17A:n tulehdusta kiihdyttävää vaikutusta elimistössä. Sitä...
Sertolitsumabi
Esim. Cimzia®. Sertolitsumabi on tuumorinekroositekijä (TNF)-α vasta-aine. Sertolitsumabi on biologinen reumalääke, joka sitoo TNF-α nimistä tulehduksen välittäjäainetta, jolloin välittäjäaineen...
Siklosporiini
Esim. Sandimmun Neoral®, Sandimmun®. Vaikuttava aine siklosporiini. Siklosporiini estää reumasairauden etenemistä. Se vaikuttaa immunosuppressiivisesti, joten se pyrkii katkaisemaan reumapotilaan...
Sulfasalatsiini
Esim. Salazopyrin®. Sulfasalatsiini on sulfan ja salisyylihapon yhdistelmä Lääke rauhoittaa niveltulehdusta ja sen teho on pystytty osoittamaan nivelreumassa, suolistosairauksiin liittyvissä...
Syklofosfamidi
Esim. Sendoxan®. Vaikuttava aine Syklofosfamidi. Eräissä reumasairauksissa imusolujen toiminta on häiriintynyt. Tähän pyritään vaikuttamaan ns. immunosuppressiivisilla lääkkeillä eli...
Tietoa: Reumalääkehoito raskauden ja imetyksen aikana
PDF-tiedostosta löytyy reuman hoidossa käytettäviin lääkkeisiin liittyviä käyttösuosituksia raskauden ja imetyksen yhteydessä.
Tofasitinibi
Esim. Xeljanz®. Tofasitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Tofasitinibi estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee...
Tosilitsumabi
Esim. Roactemra®. Tosilitsumabi on interleukiini (IL)-6:n reseptorin vasta-aine. Tosilitsumabi on biologinen lääke, joka estää tulehduksen välittäjäaineen IL-6:n vaikutuksia sitoutumalla...
Upadasitinibi
Esim. Rinvoq®. Upadasitinibi on Janus-kinaasientsyymien (JAK) estäjä. Upadasitinibi estää JAK-kinaaseja, jonka seurauksena immuunivaste solun sisällä heikkenee siten, että niveltulehdus vaimenee...
Ustekinumabi
Esim. Stelara®. Ustekinumabi on interleukiini (IL)-12/23 -vasta-aine. Ustekinumabi on biologinen lääke, joka sitoo IL-12/23, jolloin IL12/23:n toiminta tulehduksen välittäjäaineena estyy. Lääke...