Toimenpideohjeita

Suonensisäisesti tiputettavien ja ihon alle pistettävien lääkkeiden annosteluun sekä ei-kajoaviin ja kajoaviin toimenpiteisiin liittyviä ohjeita.

​​​​​​Lääkkeiden annoste​​​luun liittyvät ohjeet

Iloprosti (Ilomedin®)

Vaikuttava aine

Iloprosti on synteettinen prostasykliinianalogi.

Vaikutustapa

Iloprosti laajentaa pieniä valtimoita ja laskimoita.

Käyttöaihe

Voidaan vaikeissa tapauksissa käyttää sidekudossairauksia sairastavilla potilailla ääreisverenkierron parantamiseen.

Annostus ja ottotapa

0,5 ml (=50 mikrog) Ilomedin liuosta laimennetaan NaCl 0,9 % 250 ml:aan tai G5% 250 ml:aan. Ilomedin-infuusioneste annostellaan laskimoinfuusiona ääreislaskimoon. Hoito aloitetaan infuusionopeudella 0,5 ng/kg/min 30 minuutin ajan. Tämän jälkeen annosta suurennetaan noin 30 minuutin välein 0,5 ng/kg/min kerrallaan korkeintaan annokseen 2,0 ng/kg/min. Annos sovitetaan yksilöllisen siedettävyyden mukaan välille 0,5-2,0 ng iloprostia/painokilo/min Tiputukset suoritetaan 1-5 vrk ajan, 6 tuntia/ vrk. Verenpaine ja sydämen syke mitataan infuusion alussa ja jokaisen annoslisäyksen jälkeen.

Infuusionopeus (lähde Pharmaca Fennica):

Haittavaikutukset

Haittavaikutuksina voi esiintyä päänsärkyä ja pahoinvointia tai ei-toivottua verenpaineen alenemista. Tällöin infuusionopeutta hidastetaan, kunnes siedetty annos löytyy. Jos haittavaikutukset ovat vaikeita, infuusio keskeytetään. Raskaana olevat naiset eivät saa käyttää Ilomedin-valmistetta. Varovaisuutta noudatettava potilailla joilla vaikea sydänsairaus tai verenvuotoriski.

Huomioitavaa

Tupakointi pahentaa ääreisverenkiertoa, joten potilaan on lopetettava tupakointi.

Metotreksaatti-pistoshoito
​(Trexan®, Metoject®, Ebetrex®)

Metotreksaatti on solunsalpaajalääke, joka rauhoittaa niveltulehdusta ja estää sen etenemistä. Metotreksaattia voidaan annostella sekä tabletti- että pistosmuotoisena. Pistos voidaan antaa joko lihakseen tai ihonalaisesti. Pistostekniikan tulee olla oikea, jotta ihon ärsytysoireilta vältyttäisiin. Pistosmetotreksaattihoidossa käytetään myös foolihappoa 5 mg (Acid.Folic., kuuluu B- vitamiineihin) 4-12 tuntia injektion jälkeen suojalääkkeenä estämään lääkehaittoja.

Metotreksaatin turvallinen käsittely

Metotreksaatin pistämisessä /käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta; pese ja kuivaa kädet.

Jos lääkettä joutuu iholle, iho huuhdellaan juoksevalla kylmällä vedellä, jonka jälkeen pestään vedellä ja saippualla.

Silmiin joutunut lääke huuhdotaan runsaalla kylmällä vedellä ja otetaan yhteyttä lääkäriin.

Jos liuosta roiskuu ympäristöön, on roiskeet välittömästi siivottava. Roiskeita siivotessa olisi hyvä käyttää muovikäsineitä.

 • Roiske imeytetään esim. talouspaperiin ja roiskeelle altistunut pinta pestään hyvin.
 • Mahdolliset roiskeesta aiheutuneet lasinsirut sekä pesuun ja kuivaamiseen käytetty kontaminoitunut jäte laitetaan muovipussiin ja suljetaan hyvin.

Injektionesteet säilytetään huoneenlämmössä valolta suojattuna.

Raskaana oleva ei saa antaa metotreksaatin injektiohoitoa.

Välineet

 • esitäytetty ruisku tai kynä. Injektiopulloa käytettäessä katso ohje alla.
 • ihon puhdistukseen spriipyyhe (harkinnan mukaisesti)
 • kuiva taitos
 • ruiskujen ja neulojen hävitystä varten kannellinen metalli- tai lasipurkki

Ruiskun täyttäminen injektiopullosta (ei koske esitäytettyä ruiskua tai kynää)

Edellä olevan lisäksi välineet:

 • neula (esim. 25 G, 0,5 X 16 mm/ 26 G 0,45 x12mm sc.) ja tyhjä ruisku
 • spriipyyhe pullon suun puhdistukseen

Ohje:

 • pyyhi lääkepullon kumitulppa spriilapulla
 • vedä ilmaa ruiskuun lääkeannosta vastaava määrä ja ruiskuta ilma pulloon
 • käännä pullo ja vedä käyttämäsi lääkemäärä ruiskuun
 • tarkista ilmakuplat
 • tarkista annos

Pistostekniikka

 • Ihonalainen pistos voidaan antaa eri puolille vatsan ihoa tai reiden alueelle. Vaihtele pistoskohtia.
 • Vaihda ruiskuun puhdas neula pistosta varten.
 • Toisella kädellä iho nostetaan poimulle peukalon ja etusormen väliin.
 • Neula suunnataan loivasti noin 45 asteenkulmassa ihon läpi ja ruiske annetaan syvälle ihonalaiseen kudokseen.
 • Kun olet pistänyt lääkkeen, odota hetki ennen kuin vedät neulan ihosta. Vetäessäsi neulaa pois paina samalla pistospaikkaa kuivalla taitoksella. Pistämisen jälkeen saattaa pistosreiästä tihkua vähän metotreksaattia tai verta.

Riskijätteen hävittäminen

Metotreksaattia sisältävät jätteet ovat ongelmajätettä. Ruiskut ja neulat laitetaan kotona kannelliseen muovi-, metalli- tai lasipurkkiin. Maitopurkki ei käy, koska neula voi mennä pahvin läpi. Keräysastia toimitetaan apteekkiin, jossa se hävitetään asianmukaisesti. Lääkepulloon voi jäädä lääkettä, mutta sekin pitää hävittää, sillä lääke ei säily seuraavaa pistoskertaa varten. Vanhentunut tai ylijäämälääke toimitetaan apteekkiin hävitettäväksi. Keräysastiaan merkitään, että astia sisältää metotreksaattia. Tarkista oman apteekkisi käytäntö!

Metyyliprednisoloni-pulssihoito
​(Solu-Medrol®, Solomet®)

Reumatologiset indikaatiot akuuteissa tilanteissa

 • systeemisen lupuksen, muiden systeemisten sidekudostautien ja nekrotisoivien vaskuliittien aivo-, keuhko- ja munuaismanifestaatiot
 • näköä uhkaavan jättisoluarteriitin hoito

Annostelu

 • (500-) 1000 mg iv sekoitettuna NaCl 0,9
 • infuusion tulee kestää vähintään 30-60 minuuttia
 • hoito annetaan kolmena peräkkäisenä päivänä mieluiten aamuisin
 • hoitoa jatketaan po. suurella kortisoniannoksella (prednisoloni 0,8-1 mg/kg/vrk)

Seuranta

 • verenpaineen ja pulssin seuranta lääkkeen tiputuksen aikana ja jälkeen
 • Na, K (ennen infuusiota ja 12-24 tuntia infuusion jälkeen), gluc (x 4/vrk)
 • hoitovasteen seuraamiseksi tutkimukset ja niiden tiheys harkittava yksilöllisesti

Haittavaikutukset

 • verensokerin nousu
 • elektrolyyttihäiriöt
 • mielialan vaihtelut: unettomuus, itkuisuus, erittäin hyvä olo, harvoin akuutti psykoosi
 • osteoporoosi, jonka estohoidoksi kalsium, D-vitamiini ja bisfosfonaatti

Syklofosfamidi-pulssihoito (Sendoxan®)

Indikaatiot akuuteissa reumatologisissa tilanteissa:

Systeemisen lupus erythematosuksen, muiden systeemisten sidekudostautien ja nekrotisoivien vaskuliittien aivo-, keuhko- ja munuaismanifestaatiot.

Hoidon yhdistäminen

Hoito voidaan yhdistää metyyliprednisoloni-pulssihoidon oheen.

Annos

Aloitusannos 750 mg/m2 eli 15 mg/kg, jos munuaisten toiminta on > 1/3 arvioidusta normaalista ja korkeintaan 500 mg/m2, jos munuaisten toiminta on alempi.

Infuusion valmistus

Syklofosfamidi liuotetaan steriiliin veteen ja laimennetaan 100 ml G5 tai NaCl 0,9 ja infusoidaan nopeasti (<30 min) välittömästi liukenemisen jälkeen. Lääkettä käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä. Raskaana olevien tai imettävien naisten ei tulisi käsitellä syklofosfamidia.

Rakon suojaus

Pulssihoitoa edeltävästi tulee juoda runsaasti. Virtsarakon limakalvoärsytyksen vähentämiseksi käytetään Mesnaa (Uromitexan®) 400 mg tabletteja 1 tabletti 2 tuntia ennen ja 1 tabletti 2 ja 6 tuntia syklofosfamidin annon jälkeen.

Annostelutiheys

Pulssien väli harkitaan tapauskohtaisesti vasteen ja leukopenian asteen mukaan. Kun leukosyytit ja/tai lymfosyytit ovat normaalin alarajalla, kannattaa arvioida hoitovastetta ja pulssihoitojen annosväliä.

Seurantakokeet

Tvk, alat ja U-solut/seula ennen seuraavaa pulssia.

Lääkehoidon seurantakokeet

Haittavaikutukset

 • leukopenia
 • lymfopenia
 • trombosytopenia
 • pahoinvointi ja ruokahaluttomuus
 • hiusten lähtö
 • hemorraaginen kystiitti
 • lääke on karsinogeeninen ja teratogeeninen, fertiili-ikäisten on huolehdittava luottavasta ehkäisystä
 • steriliteettiriski

Yttriumhoito

Yttriumia voidaan käyttää polven (joskus muunkin nivelen) synoviitin hoitona kirurgisen synovektomian vaihtoehtona. Se tuhoaa nivelkalvon sisäpinnan. Yttriumia sisältävä liuos injisoidaan puudutettuun niveleen ja paikallista reaktiota vaimennetaan kortikosteroidilla. Kantavaan niveleen ei pidä varata vuorokauteen yttriumhoidon jälkeen. Vasta-aiheita hoidolle ovat luuytimen, maksan ja munuaisten sairaudet.

Toteutus polvinivelessä

 • polven pesu
 • nivelnesteen poisto – vähintään 10 ml, punainen neula, joka jätetään nivelonteloon
 • polven puudutus 10 ml Lidocain 10 mg/ml, puudutusaineen annetaan vaikuttaa 5-10 minuuttia
 • yttriumin ruiskutus 1 ml, tuodaan lyijysuojassa poliklinikalle vähän ennen toimenpidettä
 • lopuksi samasta neulasta injisoidaan kortikosteroidia Solomet/Depo-Medrol 2 ml niveleen
 • jalka lastoitetaan 1 vrk ajaksi liikkumisen estämiseksi

Tarvittavia muita välineitä

 • lääkärille steriilit käsineet
 • ruisku lyijysuojassa takaisin kliinisen fysiologian osastolle

Kajoaviin toim​enpiteisiin liittyvät ohjeet

Lonkkanivelen paikallishoito

Hoidon tavoite

Lonkkanivelen tulehduksen rauhoittaminen, kivun helpottaminen ja nivelen säästyminen.

Hoitoon valmistautuminen

Virtsarakko on syytä tyhjentää ennen toimenpidettä.

Toimenpiteen toteutus

Toimenpide tehdään ohuella neulalla ultraääniohjauksessa tai siten, että ultraäänen avulla merkitään pistospaikka ennen paikallispistosta. Toimenpide on lähes kivuton ja kestää noin 15 minuuttia. Pistokohta suojataan laastarilla iltaan saakka.

Kotiutus

Potilas voi kävellä kulkuneuvoonsa, mutta kotiutumismatkaa itse ajaen ei suositella.

Jälkihoito

Kahden vuorokauden aikana suositellaan liikuttavaksi vain välttämättömien päivittäisten askareiden vaatimat matkat. Mahdollisista muista rajoituksista annetaan yksilölliset ohjeet.

Luuydinimunäyte (aspiraatti)

Luuydin on verta muodostava elin. Verisoluja muodostavaa luuydintä aikuisella on etenkin rintalastassa ja lantion luissa. Siellä muodostuvat veren punasolut (erytrosyytit), valkosolut (leukosyytit) ja verihiutaleet (trombosyytit).

Luuytimen tutkiminen on tärkeää useimpien sairaalassa tutkittavien verisairauksien diagnostiikassa sekä hoitojen vaikutusten seurannassa. Luuydintä voidaan tutkia ottamalla luuytimestä joko koepala (luuydinbiopsia) tai imunäyte (luuydinaspiraatti). Diagnoosivaiheessa tarvitaan usein molemmat näytteet. Seurantavaiheessa riittää usein pelkkä imunäyte. Koepala tarvitaan kuitenkin silloin, jos imunäytettä ei saada otetuksi luuytimen poikkeavan rakenteen vuoksi.

Useimmiten luuydinaspiraatti otetaan rintalastan yläosasta (”sternaalipunktio”). Tällöin näyte otetaan potilaan ollessa selinmakuulla tutkimuspöydällä. Luuydinaspiraatti voidaan ottaa myös alaselän alueelta suoliluun takaharjanteesta (”kristapunktio”), jolloin potilas makaa kylkiasennossa tutkimuspöydällä polvet koukussa.

Varaa tutkimusta varten riittävästi aikaa. Ennen näytteenottoa voit syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa lääkkeet normaaliin tapaan. Näytteenottopaikasta (rintalasta tai suoliluu) voit esittää toivomuksen. Jos luuydinnäytettä tarvitaan hyvin moneen eri tutkimukseen, näytteet on parempi ottaa suoliluun takaharjanteesta, koska siellä luuydintila on suurempi kuin rintalastassa.

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa tehokkaalla puudutusaineella. Muista kertoa mahdollisesta yliherkkyydestä puudutusaineille ennen toimenpidettä! Lääkäri puuduttaa ensin näytteenottokohdan ihon ja luun pintakalvon. Näytteenottokohdan iho puhdistetaan. Puudutteen ehdittyä vaikuttaa riittävästi lääkäri vie punktioneulan ihon, ihonalaiskudoksen ja luun kovan kuorikerroksen läpi luuydintilaan. Nestemäinen luuydinnäyte imaistaan neulan läpi ruiskuun. Tuolloin saattaa tuntua hetkellinen vihlaiseva tunne, joka aiheutuu painemuutoksista luuydinontelossa.

Punktioneulan poiston jälkeen näytteenottokohta suojataan steriilillä taitoksella, joka pidetään kuivana seuraavaan aamuun. Tämän jälkeen voit poistaa taitoksen ja mennä sekä suihkuun että saunaan.

Imunäytteen mikroskooppisen tutkimuksen eli sivelyvalmisteen lausunto valmistuu yleensä muutamassa päivässä. Kiireellisissä tapauksissa vastaus saadaan jopa samana päivänä. Kromosomi- ja geenitutkimusten tulosten valmistuminen saattaa kestää 4-5 viikkoa.

Ei-kajoaviin t​​oimenpiteisiin liittyvät ohjeet

Kävelytesti (6 min.)

Sinulle on varattu aika kävelytestiin, jossa selvitetään hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa. Systeemistä skleroosia sairastavilla potilailla kävelytestiä käytetään hoidon seurannassa.

Valmistautuminen kävelytestiin

 • Ota mukaasi liikkumisen apuväline, jos sinulla on sellainen käytössäsi.
 • Pukeudu kävelyyn sopiviin vaatteisiin ja jalkineisiin.
 • Vältä raskasta ateriointia ja rasittavaa liikuntaa kaksi tuntia ennen testiä.
 • Kynsilakka ja rakennekynnet haittaavat testissä käytettävän mittarin toimintaa, joten poista ne ennen testiä.

Kävelytestin suorittaminen

 • Testi suoritetaan sisätiloissa fysioterapeutin ohjauksessa.
 • Testissä kävellään kuuden minuutin aikana mahdollisimman pitkä matka terveyttä vaarantamatta.
 • Testin aikana on lupa hidastaa kävelyvauhtia tai pysähtyä.
 • Liikkumisen apuväline sallitaan.
 • Aikaa testin tekemiseen kuluu kokonaisuudessaan 30-40 minuuttia.
 • Testiä ei tehdä turvallisuutesi takia, jos sinulla on kuumetta tai hengitystieinfektio.

Leposyljen eritysmittaus

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää syljen eritystä. Tietyissä tilanteissa tai sairauksissa kuten Sjögrenin oireyhtymässä syljen eritys vähenee.

Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen tutkimusta tulisi olla vähintään yksi tunti pesemättä hampaita, syömättä, juomatta, imeskelemättä pastilleja, pureskelematta purukumia, tupakoimatta ja nuuskaamatta.

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksen aikana istut rauhallisessa huoneessa etukumarassa 15 minuutin ajan ja annat kaiken erittyvän syljen valua mittapurkkiin. Testin aikana ei saa puhua (lisää syljen eritystä). Hoitaja mittaa tuloksen.

Tutkimuksen tulos

Alle 1,5 ml (alle 0,1ml/min) syljeneritys on poikkeava tulos.

Kyynelerityksen määrä (Schirmer-testi)

Tutkimuksen tarkoitus

Schirmerin testillä mitataan kyynelerityksen määrä ohuiden paperiliuskojen avulla. Tutkimusta voidaan käyttää Sjögrenin oireyhtymän diagnostiikassa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Jos käytät silmien kostutustippoja, ne tulisi jättää tauolle edellisestä illasta alkaen. Ainoastaan lääkesilmätippoja, kuten glaukooman hoitoon käytettävät tippoja, voi laittaa aamulla. Mittaus tehdään mieluiten niin, että silmissä ei ole meikkiä. Piilolinssit tulee poistaa.

Tutkimuksen toteutus

Paperiliuskan taitettu pää asetetaan alaluomen alle silmän ulkonurkkaan. Odotetaan 5 minuuttia, jonka jälkeen hoitaja poistaa liuskat ja mittaa tuloksen. Mittauksen aikana voit pitää silmiä kevyesti suljettuina tai avoinna. Kuivasilmäisyyteen viittaa tulos, jossa liuska kostuu alle 5mm:n matkalta viiden minuutin aikana.

Kynsinauhan verisuonten mikroskooppinen tutkimus (videokapillaroskopia)

Tutkimuksen tarkoitus

Tarkoituksena on arvioida sormien kynsinauhojen pienten verisuonten toimintaa valomikroskooppilaitteella. Sitä käytetään apuna tiettyjen systeemisten sidekudostautien määrittämisessä ja hoitovasteen arvioinnissa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Kynsilakka poistetaan sormien kynsistä huolellisesti vähintään 7 päivää ennen tutkimusta. Manikyyrissä ei saa käydä eikä kynsivalleja käsitellä kuukauteen ennen tutkimusta. Geeli- ja rakennekynnet tulee poistaa viimeistään kuukautta ennen tutkimusta. Hiusvärit, muut voimakkaat väriaineet ja esim. multa säilyvät tutkimusalueella usein viikkoja ja häiritsevät tutkimusta, joten näiden aineiden käsittelyä paljain käsin tulee välttää kuukauden ajan ennen tutkimusta. Huolehdi normaalista käsien rasvauksesta.

Tutkimuspäivänä

Saavu paikalle viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusta, että verenkierto ehtii tasaantua. Ole tupakoimatta kaksi tuntia edeltäen.

Vasta-aiheet

Jos sinulla on bakteerin aiheuttama tarttuva tulehdus sormien kynsinauhoissa, tutkimusta ei voida tehdä. Ota silloin yhteyttä hoitopaikkaasi.

Tutkimuksen kulku

Reumatologi suorittaa tutkimuksen ja se on täysin kivuton. Tutkimuksessa tarkastellaan kynsinauhojen ihon läpi kuultavia pieniä verisuonia 200-kertaisesti suurentavalla laitteistolla.

Tutkimuksen kesto

Tutkimuksessa kuluu aikaa pisimmillään noin yksi tunti. Mikäli samana päivänä on reumalääkärin vastaanotto, tulee käyntiin varata enemmän aikaa.

Jälkiseuranta

Jälkiseurantaa ei tarvita. Voit toimia täysin normaalisti tutkimuksen päätyttyä.

​ ​

Edellinen sivu

 


​​
 

Päivitetty  20.9.2019